Brf Arthur

Uppsala

Allmän medlemsinformation

På den här sidan kommer det att finnas en del allmän information av intresse för medlemmarna

Bostadsrätt ingen kravfri boendeform

En intressant artikel i SvD 2011-10-15 belyser olika aspekter av ett boende i Bostadsrätt.

Se bilaga till höger

En kommentar är att Brf Arthur på det stora hela lever upp till rekommendationerna

Stadgar

Nu gällande stadgar antogs 2005-08-23. De bygger på Bostadsrättslagen respektive Lagen om Ekonomisk förening

Gården

Gården med alla vackra växter anlades år 2000

Dokumenten till höger visar gårdsritning och växtval

Avbruten relining av avloppsrören i källaren

En beskrivning av orsaken till att den planerade reliningen inte genomfördes som planerat 2008