Brf Byggmästaren

Uppsala

Välkommen till Brf Byggmästaren i Uppsala!

Brf Byggmästaren bildades den 4 september 1952 och består av tre hus vid Årstagatan och Apelgatan i Uppsalastadsdelen Salabacke. Mellan husen finns en stor gård med grill, lekplats och Byggmästarplan, en kommunal park utsmyckad med Florastatyn i centrum. Inflyttning av den första etappen skedde i December 1953 och den andra etappen (Apelgatan) i December 1954. Ett av husen (B-huset) på Årstagatan 25-35 byggdes 1953 i betong av byggmästare Anders Diös medan A-huset på Årstagatan 37-45 och C-huset på Apelgatan byggdes med tegel.

Mer information om föreningen och dess historia återfinns under rubriken Allmänt till vänster.

Kölistor

Nu finns information om garage och P-platser under Allmänt i menyn till vänster. Där hittar du även aktuella kölistor. 

Ny styrelse

På årsstämman den 8 November 2016 valdes en ny styrelse till föreningen bestående av fyra ledamöter och tre suppleanter. Den nya styrelsen består av följande medlemmar:

Ordförande: Anders Olsgärde  ( även ansvar för nycklar )

Vice ordförande: Alain Mardokhi, 076-1004912

Sekreterare: Frida Lindvall, 070-810 61 99 

Ekonomiansvarig: Viktor Pettersson, 0763-20 60 60  (även ansvar parkering och garage)

Suppleant: Britt-Inger Östblom, 070-7485422 ( ansvar för föreningslokalen )

Suppleant: Ewa Wallin, 072-2217545 ( ansvar för andrahandsuthyrning )

Suppleant: Håkan Ahl, me@hakanahl.com

 

Har du ett ärende till styrelsen så lämna gärna ett meddelande i förenings brevlåda. Årstagatan 35.

Akut felanmälan 

Om du behöver akut hjälp med något som rör föreningen, t ex en trasig tvättmaskin i de gemensamma tvättstugorna, ber vi dig vänligen att kontakta fastighetsskötaren eller Riksbyggens jourtelefon 0771 860 860 som är öppen dygnet runt.

Föreningens egen startbild

Kalender

Inget att visa...