Brf Ottarsgården

Uppsala

Styrelse

Ordförande

Axel Burström 0709 46 86 10

 

Kassör

Eva Carlsson

 

Ledamöter

Maria Sörgjerd

Avjit Das 0707 36 44 95

Sven Ullman 0702 25 28 02

 

Suppleanter

Gertrud Linde 0706 43 15 93

Henrik Björk0709 41 02 54

Jesper Snihs

 

Senast uppdaterad: 2016-12-20