Brf Snäckbacken

Visby, Gotland

Till alla boende brf Snäckbacken.

Höste är på gång och vi närmar oss nu den dag där vi formellt blir en Riksbyggenförening. Vi återkommer inom kort med information om hur och när de nya stadgarna börjar gälla. Vårt nya namn blir Riksbyggens bostadsrättsförening Snäckbacken 1

Vi vill också hälsa Eva och Dag H välkomna till föreningen. De har flyttat in i nr 17. 

Behöver du tillgång till telefonnummer till medlemmar: klicka på länken "Medlemmar" nedan till vänster! 

Stämmo protokollen finns nu under dokumentarkiv

Väl mött

Styrelsen

PS Påminner gamla och nya om att grillning ska ske vid gemensamhetslokalen. Och som framgår av stadgar och tidigare påminnelser att trapphusen inte är förvaringslokal. Det handlar om att minska risker för brand. 

Kalender

Inget att visa...