Brf Snäckbacken

Visby, Gotland

Till alla boende brf Snäckbacken.

Styrelsen vill önska alla en god fortsättning på det nya året och med detta börja med en kallelse till ett informationsmöte ang motionen ” att bli en riksbyggenförening” som lämnades in till stämman i våras 2014. 

Styrelsen fick i uppdrag att utreda om för och eller nackdelar om att bli en riksbyggen förening.  Vi har nu fått in det material från Riksbyggen om vad som krävs av oss, vad det kostar och vad vi skillnaderna skulle bli både positiva och negativa delar. 

Syftet med mötet är att informera samt att ev gå vidare med en enkät .

Mötet är tisdagen den 27 januari kl 1900 i samlings lokalen. 

Väl mött

Styrelsen

Kalender

Inget att visa...