Brf amiralsgatan 29

Malmö, Skåne

Information för mäklare och potentiella köpare

Avgiftshöjningar
Sedan 1 januari 2012 så har avgiften höjts med 3-4% årligen, förrutom januari 2014 då avgiften höjdes med 10%. Från 1 januari 2016 höjdes avgiften med 3% och ytterligare 2% från den 1 januari 2017. Avgifterna förblev oförändrade i 2018 men beslutades att höjas med 2% från 1 januari 2019.

Underhållsplan
Under 2012 togs en ny underhållsplan fram för föreningen tillsammans med ekonomisk förvaltare Riksbyggen. Underhållsplanen uppdateras årligen.

Hittills gjorda underhåll:

2010 - Renovering och målning av tak.
2010 - Målning av fasad ut mot Amiralsgatan
2011 - Installation av fjärrvärme
2011 - Målning av fönster mot utegården
2013 - Byte av maskiner (1 tvättmaskin, 1 torktumlare) i tvättstugan
2013 - Byte av dagvattenbrunn samt renovering av dagvattenavrinning på gården
2014 - Installation av fiberbredband i fastigheten
2014/2015 - Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
2016 - Renovering av trapphus inkl. uppgradering av belysning
2016 - Installation av nätanslutna brandvarnare i trapphus och gemensamma utrymmen
2016 - Underhållsspolning av avloppsstammar (utan anmärkningar)
2017 - Uppgradering av elinstallationer i gemensamma utrymmen
2018 - Putsning av murar samt förråd på innergård, byte av avfuktare i tvättstuga (torkrum)
2019 - Nya portar i föreningen - huvudport och trapphus, installation av taksäkerhet, byte 1 tvättmaskin i tvättstuga

Planerade underhåll:

Föreningen diskuterar för tillfället renovering av balkonger och fönster samt potentiell relining av avloppsstammar.

Övrigt underhåll 
Under 2014 renoverade föreningen en av fastighetens lokaler och upplät denna som bostadsrätt och fick därmed en stärkt likviditet. Under våren 2017 avflyttade även en av hyresgästerna varav lägenheten uppläts som bostadsrätt och likviditeten stärktes ytterligare. En större punktamortering på lånen genomfördes också.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar till höger.

Stadgar
Stadgarna ändrades under 2018. Stadgarna följer numera Riksbyggens normalstadgar. De nya stadgarna registrerades av Bolagsverket 2018-11-23. Se bifogade stadgar till höger.

Information om överlåtelser
För information om rätt till medlemskap och allmänna bestämmelser om medlemskap, vänligen se bifogade stadgar till höger.

Överlåtelsehandlingar och ansökan om medlemskap ska skickas till Riksbyggen på följande adress:

Riksbyggen
Box 540
721 09 Västerås 

Överlåtelser och beslut om medlemskap hanteras skyndsamt av Riskbyggen och av styrelsen (senast inom 4 veckor) men tänk på att vara ute i god tid. I samtliga fall tas en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen godkänns.

Enligt föreningens stadgar tar föreningen ut en överlåtelseavgift av säljaren samt en pantsättningsavgift av köparen vid pantsättning av bostadsrätten. Överlåtelseavgiften uppgår till 2,5 % av gällande prisbasbeloppet och pantsättningsavgiften uppgår till 1 % av gällande prisbasbelopp.

Kontaktperson
För mer information se Om föreningen i menyn till vänster eller använd kontaktformuläret i menyn till vänster. Du kan även maila styrelsen på styrelsen@brfamiralsgatan29.se