Brf Ånimmen

Årsta, Stockholm

ÅRSMÖTEN

Årsmötet för 2016 ägde rum den 31 maj. Protokollet finns för nedladdning till höger här på sidan.

Årsmötet för 2015 ägde rum den 4 maj. Protokollet och årsredovisningen finns för nedladdning till höger här på sidan.

Årsmötet för 2014 ägde rum den 10 juni. Protokollet och årsredovisningen finns för nedladdning till höger här på sidan.

Årsmötet för 2013 ägde rum den 29 maj. Protokollet och årsredovisningen finns för nedladdning till höger här på sidan.

Årsmötet för 2012 ägde rum den 29 maj. Protokollet och årsredovisningen finns för nedladdning till höger här på sidan. 

Årsmötet för 2011 ägde rum den 31 maj. Protokollet och årsredovisningen finns för nedladdning till höger här på sidan.

Årsmötet för 2010 ägde rum den 15 juni. Protokollet och årsredovisningen finns för nedladdning till höger här på sidan.

Årsmötet för 2009 ägde rum den 9 juni. Protokollet från detta möte finns till höger här på sidan.

Årsredovisningen för 2008 finns att ladda ner till höger här på sidan. 


För att styrelsen ska kunna behandla ärenden som ska tas upp på årsmötet ska motionsmallen till höger fyllas i och skickas med e-post till styrelsen@brfanimmen.se.

Du kan behöva ladda ner Adobe PDF Reader för att kunna läsa vissa dokument.