Brf Ånimmen

Årsta, Stockholm

Här lägger styrelsen ut information riktad framför allt till mäklare som sköter försäljningar i vår förening. Senast uppdaterat 190304.

Sammanfattning av underhållsplanen och tidigare gjorda arbeten finns på fliken Underhållsplan - översikt.

 

Till månadsskiftet juni-juli 2018 höjs månadsavgifterna med 2%. För att hålla jämnt tempo med den allmänna prisökningen har föreningen som grundregel att höja avgiften med ca 2% varannat år. Senaste höjning av månadsavgift var 160701, då också med 2 %. 

 

Inga större arbeten eller reparationer är planerade utöver den långsiktiga underhållsplanen. En sammanfattning av underhållsplanen ligger under fliken "Bo i Brf Ånimmen". Nyligen utförda arbeten är bland annat utbyte av alla fönster i gatuplan tillhörande hyreslokaler och källare samt installation av energisnåla, rörelsekänsliga armaturer i alla portar, trappuppgångar, gemensamma utrymmen och källargångar och -förråd.

 

Föreningen övergår från och med 2017 till redovisningssystemet K3. Därför har styrelsen i samråd med Riksbyggens ekonomer valt att ta en administrativ förlust under 2016 på drygt 21 miljoner kronor. En kostnad som redan betalats, som rör de stora markarbeten som genomfördes under 2013-2015. Se mer ingående förklaring nederst på sidan.

 

Tvättstugan har tre stationer med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp vardera, samt en större grovtvättmaskin för till exempel mattor, med tillhörande större torkskåp. Tvättstugan bokas med hjälp av brickan till respektive medlems port och bokningssystemet finns i entrén till tvättstugan.

 

Grill- och sittmöjlighet finns på båda gårdarna.

 

I månadsavgiften ingår värme, vatten samt bredband 500-1000/500-1000 från Ownit. Medlem får stå för eventuell routerkostnad.

 

Kön till parkeringsplats ligger på runt 1-2 år, men är helt avhängigt hur många som flyttar eller säger upp sina platser. Kötiden till garageplats är avsevärt längre, då det bara finns fem garage.

 

Stort cykel- och barnvagnsförråd finns i källaren i det mest centralt belägna huset.

 

Husen är byggda mellan 1948 och 1952. Hissar finnes ej. Radiatorerna har tvårörssystem.

 

Styrelsen tog beslutet att övergå till redovisningsprincipen K3 under verksamhetsår 2016 vilket innebär att föreningen i framtiden kan fördela större underhållskostnader över deras tekniska livslängd. Beslutet togs att ej antedatera för verksamhetsår 2015 gällande underhåll för dränering. Beslutet grundas på att det endast skulle vara en bokföringsmässig förändring som inte påverkar föreningens kassaflöde.

I K2, den redovisningsprincip som föreningen tidigare låg i, var underhållsarbetet inte klassificerat som en standardförbättring och därmed belastade kostnaden resultatet. För att bostadsrättsföreningen ska få göra en uppdelning av kostnad för underhåll genom avskrivning så krävs det att arbetet är en standardförbättring och inte ett underhåll som föreningen är tvungen att utföra på grund av att något är uttjänt.

Exempel på en standardförbättring är vid fönsterbyte; om föreningen har 2-glas fönster och det är dags att byta pga. att fönstren är uttjänta. Styrelsen beslutar att installera till 3-glas istället för 2-glas fönster. Då kan mellanskillnaden argumenteras för att det bör räknas som en standardförbättring för fastigheten och dess kostnad kan då göras avskrivning på. Resterande kostnad klassificeras som underhåll och belastar då årets resultat när arbetet utförs.

Dock så ska även aspekten av vad som är standard idag inräknas, är ex. 3-glas standard idag så innebär det att vid ovan exempel så blir det inte en förbättring vid byte till 3-glas utan endast till dagens standard och därför ej avskrivningsgiltig.

Föreningens egen startbild

Stora innergården