Brf Ånimmen

Årsta, Stockholm

NYHETER/INFORMATION

180315

Viktig information angående inglasning av balkonger

Med upprinnelse i de diskussioner och problem för medlemmar som uppkommit på grund av den osanna kampanj som ett företag bedrivit i vårt område vill styrelsen informera om följande:

 

  • För att få utföra ombyggnad som kräver bygglov (som att glasa in en balkong) i denna förening krävs bygglov och tillstånd från styrelsen.

 

  • Styrelsen har tagit ett principiellt beslut att inte tillåta inglasning av balkonger.

 

  • Då kostnaden för ansökan om bygglov är 3300 kr för enskild medlem vill vi därför undvika att någon medlem betalar för det utan att sedan kunna använda sig av det.

 

Mvh / Styrelsen

 

 
180311
 
Det har kommit till styrelsens kännedom att företaget som den senaste tiden gjort reklam för inglasning av balkonger till våra medlemmar hävdar att de har tecknat ett avtal med Brf Ånimmens styrelse. Det är inte alls sant, inget sådant avtal finnes. Däremot har de på ett ganska aggressivt sätt försökt få styrelsen att stå bakom deras kampanj, vilket styrelsen har tagit avstånd ifrån.
 
 

180306

Våra hus är kulturhistoriskt klassificerade i den gula kategorin. Ombyggnader som kräver bygglov måste också få separat godkännande av styrelsen. Det har kommit till styrelsens kännedom att ett oberoende företag gjort reklam för balkonginglasning. Bygglov ansöker man om själv vid behov, och även om man har godkänt bygglov så krävs styrelsens godkännande för ex inglasning av balkong.

En arbetsgrupp håller på att startas upp med medlemmar som vill engagera sig i upprustningen av fasaden mot Skälderviksplan. Den dörr som var i sämst skick är nu utbytt men hela huslängan skall rustas upp. Är du intresserad och/eller har förslag? Ta kontakt med styrelsen.

De två garageportarna vid brandgatan har bytts ut och nu väntar upprustning och ommålning av dörrar och portar vid tvättstugelängan samt de två ofärgade dörrarna vid Malgomajvägen 12.

 

180219

Årsstämman kommer att gå av stapeln den 29:e maj i Mälarsalen på Folkets Hus. Börja att fundera på om du vill skriva en (eller flera) motion(er) till stämman.

En arbetsgrupp håller på att startas upp med medlemmar som vill engagera sig i upprustningen och återställandet av fasaden mot Skälderviksplan. Är du intresserad och/eller har förslag? Ta kontakt med styrelsen.

Underentreprenören som sköter snöröjningen har nu fått korrekta instruktioner om var de ska skotta och vi förväntar oss att det ska fungera som tänkt nu. Styrelsen bevakar ärendet.

Snöröjningen började inte enligt planen då vår entreprenör anlitat en ny underentreprenör som inte fått korrekta instruktioner. Styrelsen håller kontinuerlig kontakt med snöröjarna för att ordna upp detta.

 

171113

Ett cykelstöldsförsök på stora innegården avbröts nyligen av en medlem. Vänligen håll ögonen öppna och ta en extra koll på kvällen nu när det är så mörkt, så kan vi förhoppningsvis lyckas att hindra stölder från att ske.

 

170927

Installation av ny armatur i trapphusen pågår som bekant i detta nu. Finjustering av belysningen sker efter montering.

Under sprängningen vid bygget av den nya förskolan träffade en sten ett fönster i trapphuset vid Malgomajvägen 21. Bygget avlöper enligt tidsplan i övrigt meddelar entreprenören och vi lämnar snart sprängningsarbetet bakom oss, även om det förstås är oroväckande med den här typen av olyckor. Styrelsen har kontinuerlig kontakt med ansvarig för bygget.

 

170917

Höstens städhelg kommer att infalla 7-8/10. Två containrar kommer att placeras utanför tvättstugan.

Rättelse: I informationen om montering av mobilmaster 170221 uppgavs uppförande av två master, men korrekt antal skulle vara tre stycken.

 

170717

Ett fel har uppstått i bokningssystemet till tvättstugan som resulterat i bland annat begränsade möjligheter till tidsbokningar. Styrelsen har pågående kommunikation med systemadministratören Alviks Lås för att lösa problemet.

Årsstämma hölls den 1:a juni. 30 hushåll av 119 var representerade.

 

170531

Årsredovisningen för 2016 ligger under fliken Årsmöten, då den tryckta versionen ännu inte kommit.

 

170528

Många avier för månadsavgift eller hyra har blivit försenade från Riksbyggen: "Vissa kunder kommer att få sina avier och inbetalningskort senare än vanligt pga vårt byte till nya IT-stöd. Vi räknar med att alla avier ska hitta sina mottagare senast onsdag 31 maj."

 

170518

Årsstämman går av stapeln den 1:a juni på Folkets Hus. Välkomna 18.30-20.00.

Vi erbjuder närvarande ostmacka med dryck, men intresse för detta måste anmälas i förväg senast 170525 till styrelsen på styrelsen@brfanimmen.se eller genom att lägga en lapp i brevlådan i tvättstugan.

Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt kommer på stämman så att vi alla är delaktiga i våra stora beslut.

Styrelsen är medveten om gräsmattornas eländiga skick. Tyvärr verkar det som om jordkvaliteten var undermålig när Hälsinge Entreprenad gjorde iordning efter sig. Styrelsen, tillsammans med Två Smålänningar, arbetar på en lösning på detta.

Plommonträdet på stora gården är borttaget och ersatt av två äppelträd.

Uppgraderingsarbetet med att installera rörelsekänsliga armaturer med energisnåla lampor i trapphus och källargångar är upphandlat och kommer att verkställas i och med att fönsterbytena är avslutade.

 

170221

Styrelsen har beslutat att mot ersättning låta en teleoperatör sätta upp tre mobilmaster på taken till Malgomajvägen 5 och Svärdlångsvägen 41. Vid frågor, kontakta styrelsen

Arbetet med att ta ned de tre stora popplarna vid Svärdlångsvägen är i full gång. De kommer att ersättas av nya, friska träd.

Vi vill påminna våra medlemmar om att vara extra vaksamma då vi har fått ökade problem med klotter.

Information kom inte ut till alla medlemmar om möjligheten att få sin julgran hämtad av vår trädgårdsentreprenör under januari. Vi beklagar detta.

Kom ihåg att alltid kontakta Driftia vid fel och brister i såväl den egna lgh som bostadsrättsföreningen i stort. Till exempel vid skadegörelse, ej fungerande portlås, klotter, skräp i källargångar med mera.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

161202 

Stearinljusens tid är kommen! Vi vill passa på att påminna alla våra medlemmar om att vara försiktiga med levande ljus och att alla är skyldiga att ha brandvarnare installerade.

Arbetet med att byta ut fönstren i gatuplan, dvs de som tillhör källarna, de företag som hyr våra lokaler, tvättstugan med mera har ålagts Mockfjärds Fönster AB. Detta kommer att dra igång i april 2017.

Radonkontroller och åtgärder görs fortlöpande i de få lägenheter som fortfarande ligger nära gränsvärdet.

Två av föreningens större lån är omlagda till mycket fördelaktiga räntor vilket kommer att gagna föreningens ekonomi framöver.

Gräsmattorna har toppdressats för att må bättre till våren och nya bänkar och sandlådor har anlagts.

Både valberedningen och trädgårdsgruppen behöver fler medlemmar. Maila in ditt intressevalberedningen@brfanimmen.se respektive tradgardsgruppen@brfanimmen.se

Kom ihåg att alltid kontakta Driftia vid fel och brister i såväl den egna lägenheten som i bostadsrättsföreningen i stort. Till exempel vid skadegörelse, ej fungerande portlås, klotter, skräp i källargångar med mera.

 

160814

Både valberedningen och trädgårdsgruppen behöver fler medlemmar. Maila in ditt intresse valberedningen@brfanimmen.se respektive tradgardsgruppen@brfanimmen.se

Årsstämma hölls den 31:a maj. 36 hushåll av 119 var representerade.

Bilpoolföretaget Sunfleet har fått hyra en av de nygjorda parkeringsplatserna.

Styrelsen rekommenderar alla som har p-plats mot husfasad att parkera med fronten mot väggen.

 

160517

Odlingslådor finns nu på bägge gårdarna. I dagsläget finns det lite örter satta i dem och det är fritt fram för boende i vår förening att sätta sina egna fröer. Det finns ingen organiserad uthyrning av platserna planerad utan boende får samsas och talas vid om utrymmet. 

 

160426

Styrelsen har reagerat angående dagisbygget mot parken och skickat ett brev till stadsbyggnadskontoret. Där uttrycker styrelsen sin oro för risker och konsekvenser för boende enligt det förslag som styrelsen tagit del av. 

 

160316

Resultatet från fuktkontrollen visar att det inte finns någon fukt i Brf Ånimmens lägenheter. Det är dock generellt bra att skydda fönsterkarmar i badrum med ett mindre duschdraperi eller liknande.

Brandsläckare har monterats i hela Brf Ånimmen av Anticimex.

 

160113

Angående kostnadsfrågan på årsmötet gällande blåbetong svarar DITAB att blåbetong klassas som miljöfarligt avfall och ej skall användas som återfyllning. Det går inte i förväg att se hur fyllningen ser ut i marken. Trots att entreprenören till slut hittade en tipp som tog emot hälften så billigt som den som anvisats av miljöförvaltningen så sprang kostnaden iväg då vi hade stora mängder blåbetong.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

151226

Information angående fuktkontroll och besiktning av samtliga lägenheter hänger nu i portarna. Besiktningen kommer att ske 29/2-1/3 2016.

 

151125

Styrelsen har tecknat ett förmånligt trygghetspaket med Anticimex. I det ingår bland annat fuktkontroll vilket innebär att de kommer genomföra besiktningar i samtliga lägenheter. Styrelsen återkommer med mer information då det blir aktuellt. 

 

151102

Styrelsen tackar för visat intresse på vår gemensamma städ och löksättardag! Det var en fin uppslutning och arbetet med att göra våra gårdar trevliga fortsätter.

Sopluckorna är nu färdigställda. 

 

150928

Under hösten kommer plantering av träd och buskar påbörjas, lökar kommer sättas under städdagen. Containrar kommer finnas från 9/10 till 12/10, de kommer vara låsta men låses upp under städdagen och ytterligare tillfällen.

Styrelsen arbetar vidare med att se över radonfrågan och de som ej blivit kontaktade av styrelsen men har frågor ombeds kontakta styrelsen omgående.

Nya styrelsemedlemmar har varit på kurs på Riksbyggen för nya styrelsemedlemmar.

 

150918

Sopluckor kommer att målas v.41 efter ytterligare fördröjning.   

Lappar finns uppsatta i portar angående gemensam städdag 10/10.                                                                        

 

150825

Målning av sopdörrar har blivit väldigt fördröjt, företaget vi anlitat har fått anstånd till början av september för att göra arbetet.

 

150806

Under årsmötet kom en fråga upp gällande vad som dolde sig bakom posten Underhåll Trädgård i årsredovisningen 2014. Svar har kommit från Anna Kausits och posten innehåller; anläggning av syrenhäck, anläggning av uteplatser, beställning av cykelställ, plantering av björkar inkl. etableringsskötsel, julgransfötter inkl. dragen el samt trädkontroll av föreningens alla träd. Återkommer löpande med svar på resterande frågor som kom upp.

 

 

150729

Det har beställts ytterligare tre cykelställ som nu är utplacerade.

 

Till våra uteplatser har utemöbler beställts och kommit på plats. En första beställning på växtlighet till uteplatserna är gjord.

 

 

 

150607         

Den nya styrelsen har nu haft sitt första möte efter årsstämman. Information om den nya styrelsen finns under fliken Allmänt/Föreningen, samt i samtliga portar.

Protokollet från årsstämman 2015 finns på hemsidan under årsmöten.

Ombesiktning av grävarbetet har gjorts och några punkter kvarstår att åtgärda för Helsinge.

Stenytor och pergola är på plats på gårdarna. Grill, växter, bord och bänkar är nästa steg och förväntas vara på plats inom kort.

Under årsmötet kom frågor från stämman om bla; radon, underhållskostnader gällande ventilation och trädgård samt kostnader från Helsinge. Styrelsen kommer att kommunicera svaren via hemsidan.

 

 

 

 

150429

Ommålning av sopdörrar är nu beställt och beräknas slutföras under sommaren.

Vi har tidigare engagerat en arborist som gått i genom våra träd. Våra träd mår bra och fackman ser över dem kontinuerligt.

Hos trädgårdsgruppen finns förslag om odlingslådor och krukor. Rabatter kommer inte att anläggas som tidigare.

 

150325

Styrelsen planerar att återuppta det kontinuerliga informationsflödet på hemsidan efter en tids uppehåll.

 

Arbetet med gårdarna kommer nu att återupptas. Dröjsmålet beror på vinterväder samt att Helsinge efter slutbesiktning har en del att åtgärda och vi väntar på ombesiktning. Etapp ett är att få iordning en stensatt plats för bord, bänkar, grill samt pergola. Förhoppningen är att detta blir klart under våren. En trädgårsgrupp arbetar med planering av kommande etapper.

 

Från 1 mars är Ecoist våra nya hyresgäster i Hållbart och Njutbarts gamla lokaler. De planerar att öppna runt mitten av April.

 

Styrelsen tittar för tillfället på inkomna offerter gällande ommålning av sopdörrar. Arbetet beräknas utföras under våren.

 

Styrelsen har efter förfrågningar fattat beslut att även ickemedlemmar kan få sitt namn på dörr. Beställningen skall ske av medlem via styrelsen och det är beställaren som debiteras för samtliga omkostnader. Vid beställandet betalar man i förskott både för att sätta dit samt ta bort namnet.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

140612

Asfaltering v. 25 onsdag 18/6.

Plattåterställning vid Skälderviksplan under vecka 26-28.

Utvändig slutbesiktning vecka 32. 

 

140602

Planen med asfaltering under juni kvarstår. Besiktning är planerad till vecka 27. OBS! Lås inte fast cyklar och dylikt på platser som ska asfalteras! Det här är den planen vi har fått från Hälsinge.

 

140320

Just nu jobbar Hälsinge under Malgomajvägen nummer 10-18 med rördragningar i källaren. Arbetet på gårdarna är klart, men Hälsinge har kvar att montera betongplattor på sidan mot Skälderviksplan.

 

Gräs kommer sås under våren, beroende på hur vädret är. 

Asfaltering kommer vara igång under andra halvan av juni.

I samband med att Hälsinge sår gräs så kommer vår trädgårdsgrupp att påbörja sitt arbete med plantering och planering för våra gårdar. 

 

140303

Det är dags att börja fundera på och lämna in eventuella motioner till årsmötet som i år blir onsdagen den 10 juni i Folkets Hus vid Årsta torg.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 30 april 2014.
Använd motionsmallen som finns på föreningens hemsida:
www.brfanimmen.se → Allmänt → Årsmöten → Motionsmall

Skicka din motion till: styrelsen@brfanimmen.se
Eller lämna ert förslag i brevlådan utanför tvättstugan.

I år välkomnar vi till en extra träff för dig som vill gå igenom årsredovisningen innan årsmötet. Vi ses tisdagen den 3 juni kl 19.00-20.00 för en genomgång.
Vi återkommer om mötesplats för detta tillfälle.
Föreningen har lediga lokaler för uthyrning. Maila oss för mer information.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

131101

Markarbetena som togs beslut om på stämman har, som ni alla garanterat märkt, dragit ut på tiden och passerat de tidigare angivna slutpunkterna. Nedan kommer lite upprepningar av tidigare utdelad information samt en statusuppdatering.

 

I den ursprungliga tidsplanen angavs den sista juni som slutpunkt för allt markarbete inklusive att en del av återställningen skulle vara klar vid detta tillfälle (matjord utlagd, men ingen plantering eller asfaltering). Detta datum har vid flera tillfällen tyvärr flyttats fram av Hälsinge, men det som ska vara färdigställt är oförändrat. Anledningen till att inte allt kan färdigställas nu är att man vill låta en vinter passera för att marken ska kunna sätta sig och att vi därigenom ska minimera problem i den återställda ytan.

 

Enligt avtalet har Hälsinge ca 1½ år på sig för att nå detta stadium och följer därmed avtalet. Det som har varit olyckligt är att det som kommunicerats ut i föreningen gällande tidsplaner inte har stämt, men Hälsinge har nu sagt att de definitivt kommer att vara klara med huvudarbetena till början av december. Dock, kommer ytan mot Skälderviksplan att återstå då man behöver vänta in kallare väder.

 

Vad gäller arbetstiderna för det fortsatta arbetet är dessa oförändrade:

Måndagar: 09:30 – 19:45
Tisdagar:   06:30 – 19:45
Onsdagar: 06:30 – 19:45
Torsdagar: 06:30 – 14:15

 

Vi har en aktiv trädgårdsgrupp som, redan länge och tillsammans med styrelsen, har arbetat med planer på hur gårdarna ska komma att se ut så småningom.

 

Du som är intresserad av att vara med och verka för föreningens framtid, hör gärna av dig. Både styrelsen och trädgårdsgruppen är glad för nya krafter.

 

Vi är medvetna om att det var ett tag sedan det kom en statusuppdatering kring arbetet och vi är ledsna för det, men vi gör alla så gott vi kan för att arbetet ska fortlöpa så smidigt som möjligt.

 

Vi skulle även vilja ombe er att vara trevliga och inte använda skällsord när ni kommunicerar med entreprenören eller med styrelsen.

 

Har ni ytterligare frågor om arbetet vänligen vänd er till styrelsen.

-------------------------------------------------

130824

Malgomajvägen 18-10 kommer att färdigställas under hösten. Under hösten kommer förhoppningsvis även jordmassor att ha fraktats bort och marken återställts till stora delar. Asfaltering och eventuell plantering av nya buskar kommer dock att göras under nästa år.

--------------------------------------------------------------------- 

130201

På grund av sättningar i marken nödgas vi byta samtliga kopplingar/övergångar mellan husens stammar och det kommunala avloppsnätet. Arbetet kommer att utföras av Hälsinge mark och entreprenad. Det påbörjas i februari 2013 och kommer att avslutas under första halvan av 2014. Första etappen kommer att avslutas under hösten 2013. Då kommer alla kopplingar att vara bytta och hålen kommer att vara igenfyllda. När sedan en vinter och dess tjäle har passerat kommer det slutliga återställandet att ske.

Under tiden som markarbetena pågår kommer det inte att vara möjligt att låta cyklar och liknande stå längs med husen. Vidare kommer det att vara nödvändigt för en del boende att tömma sitt/sina förråd under en begränsad tid. Föreningen erbjuder tillfällig förvaring i skyddsrummen under Hummelvägen 8 och Malgomajvägen 5.

Vid varje huskropp gräver man ner till grunden av huset, slipar bort tjära/asfalt från husväggen, sätter fast isodränskivor, lägger dränering, byter dagvattenrör och lägger ny avloppsstam utanför husväggen.

Arbetstider

Måndag: 9.30-19.45
Tisdag:   6.30-19.45
Onsdag: 6.30-19.45
Torsdag: 6.30-14.15

---------------------------------------------------------------------

På stämman 2012 beslutades att införa portkoder. Det är olika koder för varje port. Efter att man har knappat in koden avslutar man med knappen "OK". Koden fungerar mellan kl 08:00 och 20:00. Övrig tid måste man använda aptusbrickan. Koderna byts 2 gånger per år. 

---------------------------------------------------------------------

Vid fel och brister i vår förening, skall alltid Driftia-felanmälan kontaktas:08-744 44  33. Den som upptäcker skada eller missförhållanden anmäler direkt till Drifitas felanmälan. Mer information finner du under felanmälan.

---------------------------------------------------------------------

Styrelsen vill påminna om att det inte är tillåtet att ställa barnvagnar och cyklar i trapphusen. Inte heller skräp som t.ex tidningskassar. Trapphusen ska ha fria vägar, för utrymning.

---------------------------------------------------------------------

Är du ny i föreningen och ska ändra namnet på dörren, fyll i dokumentet "Meddelande om namnbyte" under felanmälan och skicka detta till styrelsen@brfanimmen.se

Föreningens egen startbild

Skälderviksplan