Brf Ånimmen

Årsta, Stockholm

NYHETER/INFORMATION

181031

Det finns nu en ny flik på hemsidan, "Underhållsplan - översikt", där en sammanfattning av tidigare och kommande underhållsarbeten presenteras.

 

181005

Den 9:e oktober blir det ett planerat strömavbrott på Hummelvägen 8 mellan 09.00 och 11.00, då Ellevio ska byta ut ett kabelskåp. Observera att strömmen kan komma tillbaka tidigare, beroende på hur snabbt bytet går.

Styrelsen vill också passa på att tacka alla som närvarade vid extrastämman förra veckan.

 

180923

Styrelsen vill tacka alla som ställde upp och städade under lördagen för en trevlig dag och samvaro och passa på att påminna om extrastämman kommande vecka. Protokollet från ordinarie stämma i juni är nu upplagt tillsammans med övriga protokoll på denna hemsida. Vi ber om ursäkt för att det dröjt.

 

180911

Styrelsen kallar till extrastämma den 26:e september för att rösta om de stadgeändringar vi är ålagda att genomföra enligt de nya lagkraven.

Ownit uppgraderade i slutet av juni bredbandskapaciteten till 500-1000/500-1000. Tänk på att det är möjligt att både routrar och kablage kan ha olika typer av begränsningar om du upplever att det är svårt att uppnå höga överföringshastigheter. Ett tips är att gå in på bredbandskollen.se och enkelt mäta upp- och nedladdnings-hastighet.

Den 22-23:e september blir det städhelg i föreningen. Vi passar också på att fira med korvgrillning och tårta att det är 10 år sedan brf Ånimmen fick nycklarna till husen.  På lördagen den 22:a, från kl 13, kommer även loppis att anordnas. Vid frågor om loppisen, kontakta styrelsen. Tänk på att slänga rätt sak i rätt container - föreningen fick betala extra avgifter förra året då detta inte efterföljdes.

Mer skadegörelse och stöld har förekommit på sistone. Vi ber medlemmarna att vara vaksamma och notera om något ovanligt pågår runt våra hus samt att se till att källardörrar och portar blir stängda.

 

180618

Styrelsen vill påminna om de fyra punkter enligt gränsdragningslistan (se högermarginalen på fliken Felanmälan) som föreningens medlemmar inte behöver stå för kostnaden för, utan som Brf Ånimmen står för. Detta är för att upprätthålla en hög säkerhet och för att minska risken för större skador av typen vattenläckor eller brand. De berörda punkterna är byte av huvudsäkring, justering av radiatorventil, byte av namnskylt på ytterdörr samt ompackning av blandare och kranar (gäller endast blandare som byttes 1995). För övrig information om detta, se gränsdragningslistan.

 

180607

Tisdagen den 12:e juni håller KIAB Fastigheter, som ansvarar för utveckling och nybyggnad vid adresserna Svärdlångsvägen 32-34 och 42-46, öppet hus i Årsta Delis lokaler mellan 16.00 och 20.00.

Här har du som boende i området möjlighet att tycka till om vad för slags verksamheter som borde finnas i vårt närområde - mataffär, gym, förskola, bowlinghall, food court eller vad det nu kan vara.

 

180529

På årets föreningsstämma valde medlemmarna ny styrelse och valberedning för det kommande året, se fliken "Styrelse & valberedning". 34 hushåll av 112 (bostadsrätter) var representerade.

 

180525

På fliken "Föreningen" ligger Brf Ånimmens stadgar som pdf. Under det dokumentet ligger det förslag till ändring som kommer att gå till omröstning vid föreningsstämman 180529. I paragraf 37, som är aktuell för omformulering, är ändringen gulmarkerad.

 

Valberedningens förslag till styrelsen i brf Ånimmen årsstämman 180529. Nedan följer valberedningens förslag till punkt 13 och 14 i dagordningen. (Valberedningen reserverar sig för ändringar fram till och med årsstämman.)

Valberedningens förslag:

Ledamöter (väljs för 2 år, minst 3 och högst 7 personer):

Catharina Lind (Behöver inte väljas om eftersom att det är 1 år kvar.)

Karl Ny (Behöver inte väljas om eftersom att det är 1 år kvar.)

Frida Åström (Behöver inte väljas om eftersom att det är 1 år kvar.)

Dan Jacobsson Ställer upp för omval.

Lars Edvall Ställer upp för omval.

Irene Klingvall Ställer upp för omval.

Jacob Ovrén Nomineras till ledamot.

 

Suppleanter (väljs för 1 år, minst 1 och högst 3 personer):

Anna Johnsson Ställer upp för omval.

Erik Thorsén Nomineras till suppleant.

 

180523

Styrelsen har beslutat att uppgradera hastigheten på vår internetuppkoppling via Ownit till 500-1000/500-1000. Det säkrar god hastighet för framtiden samt blir faktiskt lite billigare än vad vi redan betalar för nuvarande hastighet, så därför kommer månadsavgifterna av denna anledning att sänkas en aning.

Från och med nästa kvartal kommer avgifterna att höjas med 2% för att hålla jämn takt med den allmänna prisutvecklingen. Senaste höjning var 160701, då också med 2%.

 

180522

Årsredovisningen för 2017 ligger som pdf-fil på fliken "Föreningsstämmor". Den fysiska versionen kommer under torsdagen den 24:e maj. Maila gärna in frågor kring redovisningen i förväg till styrelsen så kan vi ta fram utförligare svar på dessa frågor.

 

180516

Nu har alla hushåll fått kallelse till stämman den 29:e maj. Årsredovisning kommer inom kort. Maila gärna in frågor kring den i förväg till styrelsen så kan vi ta fram utförligare svar på dessa frågor.

 

180509

Vi kan konstatera att Nordiska Inglasningar brevledes fortsätter sin aggressiva och vilseledande kampanj i vårat område. Styrelsen vill betona att vi absolut inte har något avtal med dem och att hela deras marknadsföring (vilket de tidigare blivit prickade för) går ut på att låta påskina att arbete redan pågår i området och att "alla redan är med".

I övrigt vill vi påminna om den nära förestående föreningsstämman, den 29:e maj, på Folkets Hus.

 

180315

Viktig information angående inglasning av balkonger

Med upprinnelse i de diskussioner och problem för medlemmar som uppkommit på grund av den osanna kampanj som ett företag bedrivit i vårt område vill styrelsen informera om följande:

 

  • För att få utföra ombyggnad som kräver bygglov (som att glasa in en balkong) i denna förening krävs bygglov och tillstånd från styrelsen.

 

  • Styrelsen har tagit ett principiellt beslut att inte tillåta inglasning av balkonger.

 

  • Då kostnaden för ansökan om bygglov är 3300 kr för enskild medlem vill vi därför undvika att någon medlem betalar för det utan att sedan kunna använda sig av det.

 

Mvh / Styrelsen

 

 
180311
 
Det har kommit till styrelsens kännedom att företaget som den senaste tiden gjort reklam för inglasning av balkonger till våra medlemmar hävdar att de har tecknat ett avtal med Brf Ånimmens styrelse. Det är inte alls sant, inget sådant avtal finnes. Däremot har de på ett ganska aggressivt sätt försökt få styrelsen att stå bakom deras kampanj, vilket styrelsen har tagit avstånd ifrån.
 
 

180306

Våra hus är kulturhistoriskt klassificerade i den gula kategorin. Ombyggnader som kräver bygglov måste också få separat godkännande av styrelsen. Det har kommit till styrelsens kännedom att ett oberoende företag gjort reklam för balkonginglasning. Bygglov ansöker man om själv vid behov, och även om man har godkänt bygglov så krävs styrelsens godkännande för ex inglasning av balkong.

En arbetsgrupp håller på att startas upp med medlemmar som vill engagera sig i upprustningen av fasaden mot Skälderviksplan. Den dörr som var i sämst skick är nu utbytt men hela huslängan skall rustas upp. Är du intresserad och/eller har förslag? Ta kontakt med styrelsen.

De två garageportarna vid brandgatan har bytts ut och nu väntar upprustning och ommålning av dörrar och portar vid tvättstugelängan samt de två ofärgade dörrarna vid Malgomajvägen 12.

 

180219

Årsstämman kommer att gå av stapeln den 29:e maj i Mälarsalen på Folkets Hus. Börja att fundera på om du vill skriva en (eller flera) motion(er) till stämman.

En arbetsgrupp håller på att startas upp med medlemmar som vill engagera sig i upprustningen och återställandet av fasaden mot Skälderviksplan. Är du intresserad och/eller har förslag? Ta kontakt med styrelsen.

Underentreprenören som sköter snöröjningen har nu fått korrekta instruktioner om var de ska skotta och vi förväntar oss att det ska fungera som tänkt nu. Styrelsen bevakar ärendet.

Snöröjningen började inte enligt planen då vår entreprenör anlitat en ny underentreprenör som inte fått korrekta instruktioner. Styrelsen håller kontinuerlig kontakt med snöröjarna för att ordna upp detta.

 

171113

Ett cykelstöldsförsök på stora innegården avbröts nyligen av en medlem. Vänligen håll ögonen öppna och ta en extra koll på kvällen nu när det är så mörkt, så kan vi förhoppningsvis lyckas att hindra stölder från att ske.

 

170927

Installation av ny armatur i trapphusen pågår som bekant i detta nu. Finjustering av belysningen sker efter montering.

Under sprängningen vid bygget av den nya förskolan träffade en sten ett fönster i trapphuset vid Malgomajvägen 21. Bygget avlöper enligt tidsplan i övrigt meddelar entreprenören och vi lämnar snart sprängningsarbetet bakom oss, även om det förstås är oroväckande med den här typen av olyckor. Styrelsen har kontinuerlig kontakt med ansvarig för bygget.

 

170917

Höstens städhelg kommer att infalla 7-8/10. Två containrar kommer att placeras utanför tvättstugan.

Rättelse: I informationen om montering av mobilmaster 170221 uppgavs uppförande av två master, men korrekt antal skulle vara tre stycken.

 

170717

Ett fel har uppstått i bokningssystemet till tvättstugan som resulterat i bland annat begränsade möjligheter till tidsbokningar. Styrelsen har pågående kommunikation med systemadministratören Alviks Lås för att lösa problemet.

Årsstämma hölls den 1:a juni. 30 hushåll av 119 var representerade.

 

170531

Årsredovisningen för 2016 ligger under fliken Årsmöten, då den tryckta versionen ännu inte kommit.

 

170528

Många avier för månadsavgift eller hyra har blivit försenade från Riksbyggen: "Vissa kunder kommer att få sina avier och inbetalningskort senare än vanligt pga vårt byte till nya IT-stöd. Vi räknar med att alla avier ska hitta sina mottagare senast onsdag 31 maj."

 

170518

Årsstämman går av stapeln den 1:a juni på Folkets Hus. Välkomna 18.30-20.00.

Vi erbjuder närvarande ostmacka med dryck, men intresse för detta måste anmälas i förväg senast 170525 till styrelsen på styrelsen@brfanimmen.se eller genom att lägga en lapp i brevlådan i tvättstugan.

Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt kommer på stämman så att vi alla är delaktiga i våra stora beslut.

Styrelsen är medveten om gräsmattornas eländiga skick. Tyvärr verkar det som om jordkvaliteten var undermålig när Hälsinge Entreprenad gjorde iordning efter sig. Styrelsen, tillsammans med Två Smålänningar, arbetar på en lösning på detta.

Plommonträdet på stora gården är borttaget och ersatt av två äppelträd.

Uppgraderingsarbetet med att installera rörelsekänsliga armaturer med energisnåla lampor i trapphus och källargångar är upphandlat och kommer att verkställas i och med att fönsterbytena är avslutade.

 

170221

Styrelsen har beslutat att mot ersättning låta en teleoperatör sätta upp tre mobilmaster på taken till Malgomajvägen 5 och Svärdlångsvägen 41. Vid frågor, kontakta styrelsen

Arbetet med att ta ned de tre stora popplarna vid Svärdlångsvägen är i full gång. De kommer att ersättas av nya, friska träd.

Vi vill påminna våra medlemmar om att vara extra vaksamma då vi har fått ökade problem med klotter.

Information kom inte ut till alla medlemmar om möjligheten att få sin julgran hämtad av vår trädgårdsentreprenör under januari. Vi beklagar detta.

Kom ihåg att alltid kontakta Driftia vid fel och brister i såväl den egna lgh som bostadsrättsföreningen i stort. Till exempel vid skadegörelse, ej fungerande portlås, klotter, skräp i källargångar med mera.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

161202 

Stearinljusens tid är kommen! Vi vill passa på att påminna alla våra medlemmar om att vara försiktiga med levande ljus och att alla är skyldiga att ha brandvarnare installerade.

Arbetet med att byta ut fönstren i gatuplan, dvs de som tillhör källarna, de företag som hyr våra lokaler, tvättstugan med mera har ålagts Mockfjärds Fönster AB. Detta kommer att dra igång i april 2017.

Radonkontroller och åtgärder görs fortlöpande i de få lägenheter som fortfarande ligger nära gränsvärdet.

Två av föreningens större lån är omlagda till mycket fördelaktiga räntor vilket kommer att gagna föreningens ekonomi framöver.

Gräsmattorna har toppdressats för att må bättre till våren och nya bänkar och sandlådor har anlagts.

Både valberedningen och trädgårdsgruppen behöver fler medlemmar. Maila in ditt intressevalberedningen@brfanimmen.se respektive tradgardsgruppen@brfanimmen.se

Kom ihåg att alltid kontakta Driftia vid fel och brister i såväl den egna lägenheten som i bostadsrättsföreningen i stort. Till exempel vid skadegörelse, ej fungerande portlås, klotter, skräp i källargångar med mera.

 

160814

Både valberedningen och trädgårdsgruppen behöver fler medlemmar. Maila in ditt intresse valberedningen@brfanimmen.se respektive tradgardsgruppen@brfanimmen.se

Årsstämma hölls den 31:a maj. 36 hushåll av 119 var representerade.

Bilpoolföretaget Sunfleet har fått hyra en av de nygjorda parkeringsplatserna.

Styrelsen rekommenderar alla som har p-plats mot husfasad att parkera med fronten mot väggen.

 

160517

Odlingslådor finns nu på bägge gårdarna. I dagsläget finns det lite örter satta i dem och det är fritt fram för boende i vår förening att sätta sina egna fröer. Det finns ingen organiserad uthyrning av platserna planerad utan boende får samsas och talas vid om utrymmet. 

 

160426

Styrelsen har reagerat angående dagisbygget mot parken och skickat ett brev till stadsbyggnadskontoret. Där uttrycker styrelsen sin oro för risker och konsekvenser för boende enligt det förslag som styrelsen tagit del av. 

 

160316

Resultatet från fuktkontrollen visar att det inte finns någon fukt i Brf Ånimmens lägenheter. Det är dock generellt bra att skydda fönsterkarmar i badrum med ett mindre duschdraperi eller liknande.

Brandsläckare har monterats i hela Brf Ånimmen av Anticimex.

 

160113

Angående kostnadsfrågan på årsmötet gällande blåbetong svarar DITAB att blåbetong klassas som miljöfarligt avfall och ej skall användas som återfyllning. Det går inte i förväg att se hur fyllningen ser ut i marken. Trots att entreprenören till slut hittade en tipp som tog emot hälften så billigt som den som anvisats av miljöförvaltningen så sprang kostnaden iväg då vi hade stora mängder blåbetong.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

151226

Information angående fuktkontroll och besiktning av samtliga lägenheter hänger nu i portarna. Besiktningen kommer att ske 29/2-1/3 2016.

 

151125

Styrelsen har tecknat ett förmånligt trygghetspaket med Anticimex. I det ingår bland annat fuktkontroll vilket innebär att de kommer genomföra besiktningar i samtliga lägenheter. Styrelsen återkommer med mer information då det blir aktuellt. 

 

151102

Styrelsen tackar för visat intresse på vår gemensamma städ och löksättardag! Det var en fin uppslutning och arbetet med att göra våra gårdar trevliga fortsätter.

Sopluckorna är nu färdigställda. 

 

150928

Under hösten kommer plantering av träd och buskar påbörjas, lökar kommer sättas under städdagen. Containrar kommer finnas från 9/10 till 12/10, de kommer vara låsta men låses upp under städdagen och ytterligare tillfällen.

Styrelsen arbetar vidare med att se över radonfrågan och de som ej blivit kontaktade av styrelsen men har frågor ombeds kontakta styrelsen omgående.

Nya styrelsemedlemmar har varit på kurs på Riksbyggen för nya styrelsemedlemmar.

 

150918

Sopluckor kommer att målas v.41 efter ytterligare fördröjning.   

Lappar finns uppsatta i portar angående gemensam städdag 10/10.                                                                        

 

150825

Målning av sopdörrar har blivit väldigt fördröjt, företaget vi anlitat har fått anstånd till början av september för att göra arbetet.

 

150806

Under årsmötet kom en fråga upp gällande vad som dolde sig bakom posten Underhåll Trädgård i årsredovisningen 2014. Svar har kommit från Anna Kausits och posten innehåller; anläggning av syrenhäck, anläggning av uteplatser, beställning av cykelställ, plantering av björkar inkl. etableringsskötsel, julgransfötter inkl. dragen el samt trädkontroll av föreningens alla träd. Återkommer löpande med svar på resterande frågor som kom upp.

 

 

150729

Det har beställts ytterligare tre cykelställ som nu är utplacerade.

 

Till våra uteplatser har utemöbler beställts och kommit på plats. En första beställning på växtlighet till uteplatserna är gjord.

 

 

 

150607         

Den nya styrelsen har nu haft sitt första möte efter årsstämman. Information om den nya styrelsen finns under fliken Allmänt/Föreningen, samt i samtliga portar.

Protokollet från årsstämman 2015 finns på hemsidan under årsmöten.

Ombesiktning av grävarbetet har gjorts och några punkter kvarstår att åtgärda för Helsinge.

Stenytor och pergola är på plats på gårdarna. Grill, växter, bord och bänkar är nästa steg och förväntas vara på plats inom kort.

Under årsmötet kom frågor från stämman om bla; radon, underhållskostnader gällande ventilation och trädgård samt kostnader från Helsinge. Styrelsen kommer att kommunicera svaren via hemsidan.

 

 

 

 

150429

Ommålning av sopdörrar är nu beställt och beräknas slutföras under sommaren.

Vi har tidigare engagerat en arborist som gått i genom våra träd. Våra träd mår bra och fackman ser över dem kontinuerligt.

Hos trädgårdsgruppen finns förslag om odlingslådor och krukor. Rabatter kommer inte att anläggas som tidigare.

 

150325

Styrelsen planerar att återuppta det kontinuerliga informationsflödet på hemsidan efter en tids uppehåll.

 

Arbetet med gårdarna kommer nu att återupptas. Dröjsmålet beror på vinterväder samt att Helsinge efter slutbesiktning har en del att åtgärda och vi väntar på ombesiktning. Etapp ett är att få iordning en stensatt plats för bord, bänkar, grill samt pergola. Förhoppningen är att detta blir klart under våren. En trädgårsgrupp arbetar med planering av kommande etapper.

 

Från 1 mars är Ecoist våra nya hyresgäster i Hållbart och Njutbarts gamla lokaler. De planerar att öppna runt mitten av April.

 

Styrelsen tittar för tillfället på inkomna offerter gällande ommålning av sopdörrar. Arbetet beräknas utföras under våren.

 

Styrelsen har efter förfrågningar fattat beslut att även ickemedlemmar kan få sitt namn på dörr. Beställningen skall ske av medlem via styrelsen och det är beställaren som debiteras för samtliga omkostnader. Vid beställandet betalar man i förskott både för att sätta dit samt ta bort namnet.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

140612

Asfaltering v. 25 onsdag 18/6.

Plattåterställning vid Skälderviksplan under vecka 26-28.

Utvändig slutbesiktning vecka 32. 

 

140602

Föreningens egen startbild

Skälderviksplan