Brf Apotekaren 1

Nynäshamn, Stockholm

 

Föreningens styrelse

2015- 2016

 

Ordförande

Inga-Lill Friberg

Snickargränd 2

149 30 Nynäshamn

070-612 17 71

ingalillf@gmail.com

 

Vice ordf. & tekniska frågor

Anders Gustafsson

Fredsgatan 15

149 30 Nynäshamn

08-520 134 94

073-726 62 16

anders.gustafsson23@comhem.se

 

Sekreterare

Inger Löf

Snickargränd 2

149 30 Nynäshamn

08-520 118 56

070-695 40 73

lo.inger.lof@gmail.com 

 

 

Ledamot & tekniska frågor

Mikael Håkansson

Fredsgatan 15

149 30 Nynäshamn

08-520 271 81

070-2270132

cm.hakansson@comhem.se 

 

Ledamot

Bengt Lind

Snickargränd 9

149 30 Nynäshamn

08-530 446 57

070-571 14 70

44.lind.bengt@gmail.com

 

Suppleant

Inger Måby-Mårtensson

Snickargränd 2

149 30 Nynäshamn

072-2223532

inger.maby@outlook.com

 

Suppleant

Endre Szalatnay

Snickargränd 3

149 30 Nynäshamn

073-6303279

endre.szalatnay@hotmail.com

 

 

 

Brf Apotekaren 1 (postadress)

Fredsgatan 15, 149 30 Nynäshamn