Brf Apotekaren 1

Nynäshamn, Stockholm

TrivselreglerCyklar, rullatorer och barnvagnar
Parkera cyklarna i de ställ som finns inne på gården, inte i trapphuset eftersom det blockerar utrymmesvägar i händelse av brand. Eftersom det finns begränsat antal platser, ställ undan cyklar som inte används regelbundet.

Grannhänsyn 

Med hänsyn till grannar bör området vara tyst efter kl 22.00. Skall ni ha fest e.dyl rekommenderar vi att ni meddelar era grannar.


Soprum och grovsopor
Hushållssopor slängs i containers i föreningens 2 sopstationer. (Snickargränd och Skogagatan) Där finns även en container för matavfall, samt kärl för glödlampor och batterier. Läs på anslagen i soprummen så att ni sorterar rätt. Det finns en sopstation på Alkärrsplan där ni kan kasta glas och tidningar etc. För övrigt hänvisar vi till Återvinningsstationen ........ En gång per år tar föreningen hem en container och hjälper även till med sk farligt avfall. 

Parkering
Föreningens parkeringsplatser med motorvärmare kostar 250 kr per månad att hyra och tilldelas medlemmarna i turordning efter kötid. Du måste äga en bil för att få hyra en parkeringsplats eller ställa dig i kö. Du får inte hyra ut en tilldelad parkeringsplats i andra hand. Om du vill ställa dig i kö, skicka ett meddelande till vår förvaltare HSB, Ann Hentzel.

Portkod

till portarna i flerfamiljshusen delas ut till samtliga berörda när vi byter, vilket görs med jämna mellanrum.

Uteplatser och övrig yttre förändring

ALL förändring av exteriören, dvs uteplatser etc SKALL  begäras tillstånd för hos styrelsen eftersom exteriören är vår gemensamma. Förändringar av enklare art inomhus är upp till varje medlem. Skulle ni dock planera större förändringar behövs även där tillstånd av styrelsen. observera att tillstånd behövs även om ni ser att grannen gjort det ni vill göra. Tillstånden följer med lägenheten.-

Uthyrning i andra hand
Kontakta styrelsen.

Föreningens egen startbild