Brf Arthur

Uppsala

Energideklaration 2011

En energideklaration har tagits fram i samarbete med VVE-Teknik.

Den visar att fastigheten har en bra situation med en total energiförbrukning på 129 kWh/kvadratmeter och år.

Jämförbara hus ligger på 128-159 kWh/kvadratmeter och år (nya hus på 114).

Vi har sedan senaste mätning sparat 35 000 kWh vilket med dagens elpriser motsvarar cirka 50 000 kronor.

 

Samtidigt har vi bidragit med en minskning av CO2 med 13 ton/år.

Bifogade dokument