Brf Arthur

Uppsala

Allmän medlemsinformation

På den här sidan kommer det att finnas en del allmän information av intresse för medlemmarna

Bostadsrätt ingen kravfri boendeform

En intressant artikel i SvD 2011-10-15 belyser olika aspekter av ett boende i Bostadsrätt.

Se bilaga till höger.

En kommentar är att Brf Arthur på det stora hela lever upp till rekommendationerna.

Stadgar

Föreningen antog nya stadgar i april 2018. De bygger på bostadsrättslagen respektive lagen om ekonomiska föreningar. 

Gården

Gården med alla vackra växter anlades år 2000.

Dokumenten till höger visar gårdsritning och växtval.

Avbruten relining av avloppsrören i källaren

I samband med reliningen som gjordes i  samtliga lägenheter och avslutades 2008 var avsikten att relining skulle göras även av avloppsledningarna under källargolvsnivån. Dokumentet Beträffande avbruten relining beskriver skälen till att den denna del av reliningen inte genomfördes som planerat 2008.