BRF Bäcken 1

Solna, Stockholm

Föreningslokal på Signe Tillischgatan 5

Medlemmar i Brf Bäcken 1 och BRF Klinten har möjlighet att hyra föreningslokalen som övernattningslägenhet, för möten eller lugnare tillställningar på Signe Tillischgatan 5.

Bokning
Bokning sker via Jason Shore via e-post: jshore@stanfordalumni.org alternativt telefon: 073 - 568 16 96.

Kostnad
300 SEK per dygn och per tillfälle
Bankgiro: 5156-1579. Observera att betalning sker i förskott
Ange referens: 501, namn samt ditt lägenhetsnummer

Nyckel
Hämtas hos Jason Shore, Signe Tillischgatan 5. Vid hämtning av nyckel skall kvitto på insatt belopp uppvisas.

Ordningsregler
Föreningslokalen kan hyras i maximalt fjorton dygn i följd. Tillträde till lokalen sker den bokade dagen kl. 12.00 och lämning sker senast kl. 12.00 avslutningsdagen. Avbokning måste göras senast sju dagar innan hyrestidens början. Vänligen läs fullständiga ordningsregler på hemsidan.