BRF Bäcken 1

Solna, Stockholm

Föreningen

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar.

Föreningen bildades 2006 och har organisationsnummer 769601-8758.

Adress: Brf Bäcken 1, Signe Tillischgatan 5, 169 73 SOLNA
E-post: styrelsen@brfbacken1.se
Hemsida: www.brfbacken1.se

Fastigheten
I föreningen finns 111 lägenheter som upplåts med bostadsrätt. Samtliga lägenheter är utrustade med säkerhetsdörr.

 • 1 RoK          42-58 kvm          16 st
 • 2 RoK          46-79 kvm          42 st
 • 3 RoK          69-92 kvm          21 st
 • 4 RoK          92-94 kvm          16 st
 • 5 RoK          117 kvm             16 st

Ekonomisk förvaltning
Föreningen har avtal med Fastum avseende ekonomisk förvaltning. Har ni frågor om avgifter och avier hänvisar vi till Fastums kundservice via e-post: kundsupport@fastum.se eller 018-56 32 40. Alla medlemmar kan skapa ett eget konto där du enkelt kan kontrollera dina betalningar, avier och kontrakt. Skapa ett konto genom att följa anvisningarna på fastum.se.

Fastighets- och teknisk förvaltning samt felanmälan
Föreningen har avtal med Nordstaden AB avseende fastighets- och teknisk förvaltning. Felanmälan görs i första hand via Nordstadens hemsida och i andra hand via styrelsen.

Om du ser ett fel eller en brist i fastigheten kontaktar du i första hand Nordstaden. Vem som helst kan anmäla exempelvis att en lampa har slocknat och att en dörr inte stänger sig. Innan du ringer felanmälan för någon åtgärd i ditt eget hem bör du först kontrollera i stadgarna §32 och i dokumentet Tolkning av mönsterstadgar om det du behöver ha gjort är ditt eller föreningens ansvar. Om det inte är föreningens ansvar och du gör en felanmälan måste du vara beredd på att du blir fakturerad för åtgärden.

Vid akuta fel observera att det verkligen ska vara akuta fel, då det kostar föreningen extra varje gång denna tjänst anlitas. Eventuellt kan onödiga utryckningar debiteras bostadsrättshavaren i efterhand. Kontrollera gärna med styrelsen innan du kallar på jouren.

Du kan även anlita Nordstadens hantverkare för exempelvis målningsarbete, tapetsering eller ombyggnation. Du betalar själv för arbetet och får fakturan direkt från Nordstaden. Du kan förstås också välja att på egen hand anlita en annan hantverkare.

Föreningsstämma
Föreningsstämman är det högst beslutande organet i bostadsrättsföreningen. Stämman visar att en bostadsrättsförening ska präglas av demokrati och att alla medlemmar ska få vara med och besluta i frågor som rör föreningen. En medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämman ska skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i en så kallad motion i god tid före stämman.

Att sköta den löpande förvaltningen av föreningen genom föreningsstämma skulle bli alltför ineffektivt och det är därför stämman väljer en styrelse som får i uppgift att sköta det löpande. Vid stämman beslutas därför också om ansvarsfrihet för styrelsen.

Den ordinarie föreningsstämman ska hållas en gång om året före juni månads utgång. Styrelsen skickar ut kallelse. Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner skäl till det och skall av styrelsen även utlysas då detta för uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen begärts av en revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.

Försäkring
Föreningen har tecknat ett gemensamt bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter hos Trygg Hansa. Vid skada på egendom som är bostadsrättsinnehavarens, kontakta Trygg Hansa och hänvisa till försäkringsnumret nedan. Även föreningens fastighetsförsäkring finns hos Trygg Hansa. Vid skada som på egendom som är föreningens ansvar ska styrelsen kontaktas för anmälan till Trygg Hansa.

Städning
Föreningen har avtal avseende städning i trapphusen med Arena Städ AB. Har du synpunkter på städningen, kontakta styrelsen via e-post: styrelsen@brfbacken1.se.

Systematiskt brandskyddsarbete
Föreningen har avtal med Anticimex avseende systematiskt brandskyddsarbete.

Brandsäkerhet
Styrelsen tar brandsäkerheten i fastigheterna på stort allvar. Bostadsrättsföreningen har avtal med Anticimex för systematiskt brandskyddsarbetet. Regelbundna brandronder genomförs.

Observera att rökning är absolut förbjuden i garage, källare, lägenhetsförråd och i trapphus och entréer. Saker av brännbart material (inklusive dörrmattor) får inte förvaras i trapphuset på grund av risken för rökutveckling i denna utrymningsväg i händelse av brand.

Brandvarnare
Alla lägenheter är utrustade med minst en brandvarnare. Kontrollera med jämna mellanrum att den fungerar och byt ut batterier så snart den inte gör det. Både för din egen och din familjs säkerhet vilar på den, likaså dina grannars.

TV och bredband
Comhem och Ownit leverera tv och bredband till föreningen. Comhem levererar TV; Digital TV Medium 8 favoriter samt med förmån om 150 kr rabatt på ordinarie pris för annat digitalt TV-paket.

Ownit levererar bredband till föreningen. Avtalet innebär att samtliga medlemmar erbjuds en hastighet om 100/100 Mbit/s i medlemsavgiften. Önskar man uppgradera sin bredbandshastighet till 500-1000Mbit/s görs detta via Ownits portal i samband med aktiveringen.

I bredbandstjänsten ingår följande:

 • Fast internetuppkoppling på 100/100 Mbit/s alternativt 500-1000/500-1000Mit/s
 • Obegränsad surftid
 • En fast IP-adress
 • 10st e-mail konton, 100 MB per konto
 • 100 MB utrymme för egen hemsida
 • Felanmälan och teknisk support veckans alla dagar
 • Ett fast telefonabonnemang

Tvättstuga
Gemensam tvättstuga finns i Signe Tillischgatan 5. Tider bokas på tavla utanför dörren. Om man inte påbörjat tvättning inom en halvtimme efter att tiden startas kan tiden användas av andra. Om man saknar cylinder för bokning är det den enskilde medlemmens ansvar att införskaffa en ny cylinder, t.ex. genom att kontakta Råsunda lås AB.

Värme, vatten och el
Fastigheten värms med fjärrvärme vilket är en miljövänlig och ekonomisk uppvärmningsform som ingår i avgiften. Även kallt och varmt vatten ingår i avgiften.

Föreningen köper in el som storkund och debiterar sedan varje lägenhet för faktisk förbrukning tillsammans med årsavgiften. Elavläsningen sker centralt genom styrelsens, men varje lägenhet är försedd med en egen elmätare för att kunna kontrollera den egna förbrukningen. Fakturering för elförbrukningen sker i efterskott och varje kvartal genom Fastum.