BRF Bäcken 1

Solna, Stockholm

Garage- och parkeringsplatser

Föreningen hyr dels 30 platser i garaget som tillhör Brf Klinten, Signe Tillischgatan 8-16, dels 15 platser på parkeringsdäcket i slutet av Anders Lundströms gata som tillhör Brf Signalen 1. Det är kö till både garage- och parkeringsplatser. Om du önskar hyra en plats kontaktar du ansvarig i styrelsen. Vi går strikt på anmälningsdag som köplats. Om du precis har köpt lägenhet i föreningen kan du anmäla dig till kön men din kötid aktiveras först på tillträdesdagen. Så länge vi har kö till våra garageplatser medger vi inte att ett och samma hushåll hyr två garageplatser.

Du kan tacka nej till en garageplats men efter tre gånger får du antingen ställa dig sist eller gå ur kön. Vi har även en intern byteskö om man önskar en annan plats, denna kö har företräde när en plats blir ledig.

Hyresperioden är 6 månader med 3 månaders uppsägningstid annars förlängs avtalet med 6 månader. Minsta betalningsperiod är en månad. Om du vid avtalstidens slut inte kan lämna tillbaka fjärrkontrollen eller om fjärrkontrollen inte fungerar debiteras du självkostnadspris för en ny.

En garageplats ingår inte i en andrahandsuthyrning. Den ska återlämnas till föreningen. När du sedan kommer tillbaka får du förtur till nästa lediga plats.

Vid försäljning av lägenheten ska du själv säga upp din garageplats. Du betalar för platsen månaden ut om du inte flyttar vid ett månadsskifte.