BRF Bäcken 1

Solna, Stockholm

Information för mäklare och potentiella köpare

Avgiftshöjningar 

2018 planeras ingen höjning av avgiften.

El-avgifter
Föreningen köper in el som storkund och debitrerar sedan varje lägenhet för faktisk förbrukning. Elen läses av centralt men varje lägenhet är försedd med en egen elmätare för att var och en ska kunna kontrollera den egna förbrukningen. Elen läses av per månad och av kostnadsbesparande skäl går räkningen för månaden innan till den som för tillfället bor i lägenheten. Det är viktigt att köpare och säljare gör upp om obetalda elräkningar vid överlåtelsen av lägenheten.

Parkering
Föreningen förfogar över 30 garage- och 15 parkeringsplatser genom avtal med omkringliggande föreningar. Det är för närvarande kö till både parkerings- och garageplatser. På gatan gäller boendeparkering som ombesörjs av Solna Stad.

Underhållsplan
Fastigheten är relativt nyproducerad, därför är inte några större renoveringar planerade inom den närmsta framtiden. Styrelsen följer en fastställd långsiktig underhållsplan.

Försäkring
Via föreningens fastighetsförsäkring är bostadsrättstillägg tecknat kollektivt för alla medlemmar. Medlemmar behöver därför inte teckna bostadsrättstillägget individuellt.

Bredband
Bredband 100/100 mbit/s  från Ownit ingår i avgiften. Varje medlem måste dock teckna ett individuellt avtal med Ownit. Vid inflyttning kontaktar man ownits kundtjänst och hänvisar till föreningens gruppabonnemang. 

TV
I avgiften ingår abonnemanget 8 favoriter från Com Hem. Vid inflyttning ska man kontakta Com Hem och hänvisa till föreningens gruppavtal för att få digital-box och programkort.

Inglasad balkong
Om lägenheten har inglasad balkong ska underhållsavtalet skrivas över på nya innehavaren och kopia lämnas i styrelsens brevlåda på Signe Tillischgatan 5.

Mäklarbild
http://www.ubc.se/boende/maklare/bestall-maklarbild.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovisningar.

Stadgar
Se bifogade stadgar.

Kontakt
För mer information kontakta ordförande under fliken Styrelsen.