BRF Bäcken 1

Solna, Stockholm

Nyheter

Medlemsinformation - April 2017

Kära medlemmar,

Nedan följer information om ett urval av genomförda aktiviteter samt viktiga datum. För ytterligare information, vänligen se hemsidan, brfbacken1.se.

Har ni frågor, synpunkter eller idéer är ni varmt välkomna att kontakta styrelsen via e-post: styrelsen@brfbacken1.se, alternativt i brevlådan på Signe Tillischgatan 5.

Föreningsstämman
Årets ordinarie föreningsstämma med val av nya styrelsemedlemmar genomförs måndagen den 23 april kl. 18.30 på The Winery Hotel, Rosenborgsgatan 20, konferensrum på taket. Handlingar till föreningsstämman finns att ladda ned från hemsidan, brfbacken1.se.

Styrelsen hälsar samtliga medlemmar hjärtligt välkomna!

Informationsdokument till nya medlemmar
Styrelsen har tagit fram ett informationsdokument till nya medlemmar. Dokumentet finns att ladda ned på hemsidan, brfbacken1.se.

Trädgården
Under 2017 har styrelsen tillsammans med Crafttech jobbat målmedvetet med att utveckla vår fina trädgård. Crafttech tillsammans med trädgårdsgruppen har gjort ett utmärkt jobb. Styrelsen kommer fortsätta att jobba hårt för att skapa en levande trädgård för våra medlemmar.

Sopsortering
Det är viktigt att alla hjälps åt att lämna avfall på rätt ställe. Tillsammans bidrar vi till återvinning och hushållning av naturens resurser samt förhindrar spridning av farliga ämnen. En korrekt sophantering innebär också lägre kostnader för föreningen. Styrelsen vill särskilt uppmärksamma alla medlemmar på att soprummen inte är till för grovsopor, som exempelvis möbler. Observera att ni inte kan lägga något annat än matavfall i de bruna kärlen. Detta är den enskilde medlemmens ansvar att hantera. För mer information om var grovsopor kan lämnas, vänligen se Solna Stads hemsida, solna.se.

Byte av tilluftsfiler i radiatorer
Radiatorerna i husen är försedda med termostatventiler och i vissa fall även uteluftdon. För att ventilationen ska fungera väl i fastigheterna och stänga ute pollen samt andra mikropartiklar är det viktigt att rengöra filtren några gånger per år. Styrelsen rekommenderar även att samtliga tilluftsfilter byts ut varje år. Det åligger lägenhetsinnehavaren att utföra denna skötsel och även byta ut filter regelbundet.

Nya filter beställs exempelvis på; acticon.se. Vid beställning måste typ av filter anges, vilket framgår på de befintliga. För mer information vänligen se föreningens hemsida, brfbacken1.se.

Vårstädning och uppfräschning av gården
Styrelsen återkommer med info, datum och tid för 2018 års vårstädning.


Cyklar
Observera att våra cykelrum är underdimensionerade. Vi uppmanar därför alla medlemmar att inte använda cykelrummen som långtidsförvaring av cyklar som inte används regelbundet. Detta för att underlätta för de som använder sin cykel regelbundet under året.

Styrelsen vill informera alla medlemmar att vara uppmärksamma. Nyligen stals en cykel från en balkong på plan två. Ett osannolikt tillvägagångssätt men nu har det hursomhelst ägt rum. Förövaren måste troligen ha använt en stege.

Tack!


Styrelsen önskar er en fantastisk vår!