BRF Bäcken 1

Solna, Stockholm

Styrelsen

Styrelsen 2017 - 2018
På föreningsstämman utser medlemmarna en styrelse vars uppdrag är att leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvara för förvaltningen av husen. I förvaltningen ingår både små och stora arbetsuppgifter som du som medlem kan hjälpa till med. Eftersom styrelsemedlemmarna oftast inte är specialister bör de inte göra allt själva, därför köper styrelsen förvaltningstjänster. Styrelsen kan också tillsätta arbetsgrupper. I Brf Bäcken 1 hjälper trädgårdsgruppen styrelsen med planering och underhåll av trädgården.

Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad. Styrelsen samanträder cirka en gång per månad. Skrivelser samt förslag kan lämnas till styrelsen via e-post: styrelsen@brfbacken1.se alternativt i brevlådan på Signe Tillischgatan 5.

Ledamöter

Sekreterare
Johan Bergström
Telefon: 070 - 566 80 36

Ordförande
Mikael Karlin
Telefon: 070 - 914 27 69

Kassör
Brita Blomberg
Telefon: 072 - 225 65 24 

Sven Riddarström
Telefon: 072 - 700 31 00

Seyed Sadeghi
Telefon: 073 - 964 28 15

Suppleanter

Jason Shore
Telefon: 073 - 568 16 96

Maria Solar
Telefon: 073 - 988 72 51

Simon Falck
Telefon: 070 - 244 91 74


Valberedning
Valberedningens uppgift är att föreslå lämpliga kandidater till styrelsen och till valberedningen. Innan föreningsstämman har valberedningen som ambition att ta kontakt med samtliga medlemmar i föreningen för att hitta kandidater. Valberedningens förslag lämnas till föreningsstämman. Valberedningen är en mycket viktig funktion för att säkerställa långsiktighet i styrelsearbetet. Som medlem förväntas du att på lämpligt sätt aktivt bidra till föreningen. Du kan vara medlem i styrelsen, valberedningen eller trädgårdsgruppen. Du kan också vara resursperson som står till styrelsens förfogande, till exempel som sakkunnig i fastighetsfrågor eller som kunnig hantverkare som kan rådfrågas eller på annat sätt bistå i underhållet av vår gemensamma egendom.

Valberedningen 2017-2018
Sammankallande
Kerstin Svantesson
E-post: kerstin.svantesson@capiostgoran.se

Krister Wall

Annika Carlsson

Trädgårdsgruppen
Brf Bäcken 1 och Brf Kolonnen har en fantastisk gemensam trädgård som är mycket omtyckt av medlemmarna. Det är viktigt att värna om grönområde och omgivning på bästa sätt och därför har föreningen en trädgårdsgrupp bestående av medlemmar i föreningen. Trädgårdsgruppens uppgifter består bland annat av att planera förändringar och planteringar på gården, samordna kontakter för föreningens trädgårdsskötsel, bidra till planeringen av städdagar då vi gör fint i trädgården och dess omgivning. Trädgårdsskötseln genomförs av en entreprenör Craftech.

Vill du veta mer om vad trädgårdsgruppen gör eller vill du vara med, anmäl gärna ditt intresse till styrelsen.

Kontaktuppgifter
Ni är varmt välkomna att kontakta styrelsen med e-post, styrelsen@brfbacken1.se, eller genom att ringa direkt till en styrelsemedlem. Telefonnummer finns ovan samt i alla entréer.