Brf Bageriet i Malmö

Malmö, Skåne

ANDRAHANDSUTHYRNING


Funderar ni på att hyra ut er lägenhet i andrahand? Tänk då på att det är viktigt att ni får er andrahandsuthyrning godkänd av styrelsen i bostadsrättsföreningen.

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen.

För att hyra ut i andrahand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan till styrelsen skall vara skriftlig. På ansökan skall det tydligt framgå varför lägenheten skall hyras ut, till vem den skall hyra ut och hur lång tid den ska hyras ut. Tillstånd för andrahandsuthyrning brukar ges för ett år i taget.

Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, till exempel om du inte kan använda lägenheten som bostad under en period och har boendet ordnat på annat håll, som exempelvis studier eller arbete på annan ort, längre vistelse på vårdinrättning, militärtjänsten m.m.

Den som hyr din lägenhet i andrahand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Det är du som bostadsrättshavare som har det yttersta ansvaret för bostaden. Du ansvarar för att din avgift betalas i tid och att andrahandsgästen är skötsam och följer föreningens stadgar. Vi rekommenderar dig att du som bostadsrättsinnehavare tar hand om dina egna avier och sköter betalningarna. Så kan din hyresgäst sätta in hyresbeloppet på ditt konto varje månad. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och du bör ha ett skriftligt hyresavtal. Hyr du ut på längre tid än två år bör du avtala bort besittningsskyddet.

Om din ansökan avslås ska styrelsen ange skälen för sitt beslut. Därefter har du möjlighet att få frågan prövad i Hyresnämnden. Du gör en ansökan om tillstånd till andrahandsupplåtelse hos Hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan inte överklagas.

Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.

Föreningen tar ut en avgift i samband med andrahandsuthyrningen på 10% av gällande prisbasbelopp fördelat på 12 månader. Avgiften läggs på din månadsavi.

Föreningens egen startbild