Brf Bageriet i Malmö

Malmö, Skåne

HEMFÖRSÄKRING

Hemförsäkring och bostadsrättstillägget
Som bostadsrättshavare ansvarar du själv för den fasta inredningen i din bostad. Varje lägenhet måste täckas av en försäkring med bostadasrättstillägg. Detta har föreningen tecknat för alla lägenheter via fastighetsförsäkringen och du behöver mao inte teckna detta själv.


Det räcker alltså att ha en hemförsäkring som skyddar lösöret. Lösöre är lös egendom som utgörs av fysiska föremål som kan flyttas, till exempel soffa, tv, kläder med mera.

Bostadsrättstillägget ersätter skador på fast inredning som du ansvarar för enligt föreningens stadgar. Det kan exempelvis vara vitvaror, badkar, golv eller dörrar som skadas vid inbrott eller liknande. 

Från och med 2023-12-01 har föreningen tecknat fastighetsförsäkring hos IF, via försäkringsmäklare Gallagher - BRF Trygg. I försäkringen ingår dessutom ett kollektivt bostadsrättstillägg (se bifogat dokument). Du behöver alltså inte ha ett bostadsrättstillägg i din hemförsäkring också.
Vid skada: Kontakta  If Skadeförsäkring. Telefon: 0771-815 818. Hemsida: if.se/skada. E-post: skador@if.se