Brf Bageriet i Malmö

Malmö, Skåne

KÄLLSORTERING

Kostnader för renhållning är en stor utgift för föreningen. Det är därför viktigt att källsorteringen sköts på rätt sätt. Ju bättre du sorterar desto mindre kostar sophanteringen. Föreningen har två seperata miljöhus för hushållsavfall och källsortering. Miljöhusen finns på gården i anslutning till de utvändiga parkeringsplatserna. Din hemnyckel fungerar för att öppna miljöhusen.

Plast
Plast tillverkas nästan alltid av olja, en råvara som bara finns i begränsad mängd. Därför måste vi sluta att slänga plast på soptippen och istället återvinna den.
I miljöhuset lägger du samtliga plastförpackningar i kärlet för plast. 

Metall
Även när det gäller metall handlar det om att spara energi och naturtillgångar. När man smälter om en aluminiumburk förbrukas exempelvis bara fem procent åt den energi som går åt för att framställa burken ur råvaran. I kärlet för metall lägger du alla typer av aluminium- och plåtförpackningar.
Att tänka på:
Miljöfarligt avfall, som färgburkar och färgrester och liknande, hör hemma på kommunens återvinningsstation för miljöfarligt avfall och ska inte läggas i kärlet för metall. Inte heller föremål som till exempel kastruller och stekpannor ska läggas i kärlet för metall utan bland grovsoporna.

Returpapper
För varje ton returpapper som samlas in sparar vi 14 träd. Precis om vid glas- och metalltillverkningen går det åt mindre energi till att återvända papper än till att tillverka papper för första gången. Pappersfibrerna kan återvinnas upp till sju gånger.
Att tänka på:
Tidningar reklamblad och broschyrer hör hemma i kärlet för returpapper.
Wellpapp och kartong hör inte hemma bland returpappret utan i kärlet för kartonger/wellpapp.

Kartong och wellpapp
Tre fjärdedelar av den wellpapp som används i Sverige återvinns. Men det räcker inte. Genom att sortera kartonger och wellpapp kan vi hjälpa till att minska importen.
Att tänka på:
Tidningar reklamblad och broschyrer hör hemma i kärlet för returpapper.
 
Batterier
Alla slags småbatterier samlas in av kommunerna. Hit räknas alla vanligt hushållsbatterier men också knappceller (i klockor,  hörapparater mm), laddningsbara batterier och blybatterier (sådana som väger tre kilo eller mindre). Bilbatterier kan du lämna till återförsäljare eller till närmaste miljöstation. Apparater med inbyggda batterier samlas in som el-avfall och du är själv ansvarig för att lämna till en återvinningscentral.

Glödlampor
Alla sorter av ljuskällor skall återvinnas och skall därför kastas i specifikt kärl avsett för respektive sort av ljuskälla.


Farligt avfall
Farligt avfall måste lämnas in och tas om hand på särskilt sätt. Till exempel färg, lim, lackrester, lösningsmedel, sprayflaskor, kvicksilvertermometer och vissa batterier. Olika kommuner har olika system för insamlingen, vissa ställer ut miljöstationer vid bensinmackar.

Medicin
Gammal eller överbliven medicin lämnas tillbaka till apoteket.

Återvinningscentraler för grovsopor
Kommunen tillhandahåller återvinningscentraler för grovsopor där du kan lämna dina grovsopor. För mer information och öppettider kontakta din kommun eller sök på deras hemsida.

Föreningens egen startbild