Brf Bageriet i Malmö

Malmö, Skåne

Information

Fusion
I mars 2023 uppgick Brf Bageriet 2 genom fusion i Brf Bageriet 1 och föreningen har därefter bytt namn till Brf Bageriet i Malmö (769617-1425). I samband med fusionen så har föreningens totala andelstal tillfälligt ändrats till 200% i stället för 100%, vilket också tillfälligt påverkar enskilda lägenheters andelstal i föreningen.

Stadgar
Se bifogade stadgar till höger. 

Årsredovisning
Se bifogad årsredovisning till höger.

Energideklaration 
För information om energideklaration för de fyra husen i Brf Bageriet i Malmö, klicka här:

Överlåtelser
Nabo sköter föreningens ekonomiska förvaltning och administration vid överlåtelser.

Föreningen tillämpar tillsyn i samband med överlåtelsen. Mäklaren tar fram förslag på tidpunkt med köpare och säljare och stämmer av detta med föreningens styrelse. Observera att tillsynen inte är någon besiktning och den ersätter inte köparens egen undersökningsplikt. Syftet med tillsynen är endast att kontrollera de delar som faller under föreningens ansvar.

Övrig information om föreningen

El, bostadsförsäkring, TV, bredband och telefoni
Föreningen har gemensamt elavtal via Eon med individuell mätning och debitering. Vi har gemensamt bostadsrättstillägg på försäkringen, så detta behöver inte köparen ha i sin hemförsäkring.

Vi har gemensam anslutning till Telia för telefoni, tv och bredband med hastighet 1000/1000 Mbit/s och kanalpaket Lagom. Detta går inte att säga upp, men boende kan uppgradera med till större kanalpaket. Telefonnummer från befintligt abonnemang kan utan extra avgift flyttas över till det kollektivt tecknade abonnemanget med IP-telefoni.

Garage och parkeringsplatser

Se separat avsnitt (Garageplats / Uteparkering).

Fastigheten och underhåll
Fastigheten är handikappvänlig med automatiska dörröppnare och tillgång till garage och förråd med hiss från samtliga trapphus.

Vi har inga större renoveringar planerade då våra byggnader fortfarande är relativt nya (nybyggnadsår 2012 resp 2014). Vi följer en underhållsplan som sträcker sig fram till 2036.

Under åren 2019-2023 har följande underhåll genomförts:

  • Installation av laddplatser för el-/hybridbilar i garaget
  • Byte av gräsmattor samt förnyelse av planteringar i trädgårdarna, bygge av pergolor,
  • Byte till energisnåla och miljövänliga LED-ljuskällor såväl inomhus som utomhus
  • Byte av spillvattenpumpar
  • Rengöring och inställning av frånluftsdon
  • Underhållsspolning av avloppsstammar samt lägenhetsavlopp
  • Rensning av frånluftskanaler, byte av UV-ljus
  • Målning av entréer, utvändiga trappor, miljöhus samt staket vid uteplatser
  • Byte av elmätare 

Godkänna medlemskap och delat ägande
Vi hanterar ansökningar om medlemskap löpande och tar alltid en kreditupplysning innan vi godkänner nytt medlemskap. Föreningen godkänner delat ägande mellan ex. förälder och barn. Krav på minsta ägarandel vid delat ägande är 10% och minst en av ägarna måste bo i lägenheten. Föreningen godkänner ej juridisk person som medlem.’

Teknisk förvaltning

SBC svarar för den tekniska förvaltningen.
Vi har inga speciella åtaganden för medlemmarna, så som gårds- eller trappstädning.

 

Kontaktperson
För mer information, kontakta Nabo via mail: boende@nabo.se 

Det går även bra att kontakta styrelsen på styrelsen@brfageriet.com om mäklare eller potentiella köpare har fler frågor.