Brf Bageriet i Malmö

Malmö, Skåne

STYRELSEN I BRF BAGERIET I MALMÖ

För kontaktinformation till respektive styrelsemedlem hänvisas till medlemsregistert på hemsidan.

 

Ordförande 

Kenth Abäck

 

Ledamöter

Margareta Blom Ström

Eva Hallgren

Magnus Örnberg

Clemens Persson

 

Suppleanter

Julia Micanovic

Ingalill Floreng

Tommy Axelsson

Marcus Hall

Föreningens egen startbild