Brf Bartelska & Törneska husen

Stockholm

Det Bartelska huset

Innan 1400-talets slut fanns här ett stenhus mot Köp­mangatan och ett trähus mot Kindstugatan. År 1549 murades nuvarande stenhus. Huset köptes 1637 av Axel Lilli som troligtvis lät måla bjälklaget med ättens Lillies vapen, den franska liljan, i butiken i hörnet Köpmangatan och Själagårdsgatan.

1637 blev Lydert Bartel ägare till huset. Han adlades 1686 och fick namnet Adlersköld. Det var han som lät göra portalen och dekoren på fasaderna. Arbetet utfördes av den kände stenhuggar­mästaren Johan Wendel stamm. I början av 1700-talet lät dottern Anna Catharina Adlersköld ytterliga försköna huset. 1727 såldes det till handelsmannen Johan Borchers och sedan vidare till lärftskrämaren Jacob Cortman 1750. Med tiden blev det hyreshus, byggdes om och för­föll, och skönheten utplånades.

Huset köptes 1967 av Samfundet S:t Erik som renoverade det och återställde det i så ursprungligt skick som möjligt var. Bland annat lät man ta fram de ut­sökta taken från 1600-och 1700-talen och väggmål­ningarna som finns i paradvåningarna. 1991 köptes huset av de boende.

På väggarna finns vackra motiv i grisaille och takens stuckaturer har med all sannolikhet gjorts av Tessins hantverkare. Flera av paradvåningarna är mycket påkostade och har bara sin like i Slottet och Tessinska palatset.

Föreningens egen startbild

Det vackra trapphuset i Bartelska huset.