Brf Bartelska & Törneska husen

Stockholm

Det Törneska huset

Det Bartelska huset har slagits ihop med det Törneska, som numera nås via uppgång C. Den ursprungliga ingången till det Törneska huset var från Kindstugatan 4.

1436 lät Ale timmerman och hans måg Niklas kopparslagare bygga en gård med hus åt Kätilbjörn tunnbindare på tomten. År 1470 köptes huset av Daniel Björnsson. Då fanns ett stenhus mot Köpmangatan med två bodar och en källare. Inne på gården mot Kindstugatan fanns ett antal trähus.

Huset, som nu står på platsen, byggdes mellan 1585 och 1594. Byggherre var byggmästaren Gynte Olsson och hans hustru. Genom äktenskap kom huset i Hans Olofsson Törnes ägo år 1652. Hans son Olof Hansson Törne lät sätta en portal med inskription till sitt giftermål. Han var inte blygsam, på portalen står det "Then Gudh wil hielpa kaningen stielpa. Anno 1674".

Snickaren Hugo Furlo köpte huset på 1730-talet. 1779 köpte hovfuriren AnderBlomberg det och senare, fram till 1799, ägdes huset av snickaråldermannen Christian Linning och det var troligtvis då som det fick sin höjd och nuvarande utformning. 1967 förvärvade Samfundet S:t Erik det och 1991 köptes det av de i huset boende.

Föreningens egen startbild