Brf Båtsman

Norrtälje, Stockholm

Information för mäklare och potentiella köpare 

Avgifter
Oförändrade avgifter 2022 jämfört med föregående år.

 Årsredovisningar                                                                     Se bifogade dokument till höger.

Information om överlåtelser
Normalt tar en överlåtelse ca 4 veckor. Kreditupplösning 
 på köparen tas innan överlåtelsen godkänns. Överlåtelseavgiften är 2,5% av basbeloppet och betalas av köparen. 

Ekonomiska planen

Se biofogade dokument till höger

Energideklaration

Se bifogade dokument till höger

Stadgar

Se bifogade dokument till höger

Kontakt

E-mail:  brfbatsman@gmail.com

Adress:  Brf Båtsman

             Strömgatan 10

             76130 Norrtälje