Brf Bergaliden

Sundbyberg, Stockholm

Information för mäklare och potentiella köpare

Avgiftshöjningar
Avgiften höjdes för första gången i föreningens historia med 2% för 2014.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovisningar till höger. 
 

Energideklarationer
Se bifogade dokument till höger.


Information om överlåtelser
Normalt tar en överlåtelse ca 4 veckor. Föreningen tar en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen godkänns. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete med överlåtelse får av bostadsrättshavare uttagas överlåtelseavgift med belopp motsvarande högst 2,5% av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får av bostadsrättshavare uttagas panstättningsavgift med högst 1% av basbeloppet.

I de fall lägenhetens balkong är inglasad ska vid överlåtelse medlemmen i köpekontraktet införa en särskild paragraf, se avsnittet om Föreningens regler


Juridiska personer

Juridiska personer godkänns endast under förutsättning att samtliga styrelsemedlemmar ställt sig bakom beslutet. 

 

Om du inte har Adobe Reader installerad (krävs för att se pdf-filer) kan du ladda ned det här