BRF Bjeredsparken

Lund, Skåne

Postadress och övriga uppgifter
Brf Bjeredsparken 
Fabriksgatan 5C
222 36 Lund 
http://www.brfbjeredsparken.se

mail: bjeredsparken@gmail.com
Organisationsnummer: 769619-8568 

Fakturaadress
Brf Bjeredsparken
FTG-nr 730
FE 754
838 74 FRÖSÖN

PDF-faktura: faktura@bblick.se

Bankgiro:  5243-9965