BRF Bjeredsparken

Lund, Skåne

Ansökan om inträde/utträde ur föreningen

Ansökan tillsammans med Avtal överlåtelse av bostadsrätt lämnas i styrelsens brevlåda (Fabriksgatan 5 C) eller skickas till Brf Bjeredsparken, Fabriksgatan 5C 222 36 Lund.

Blankett för ansökan finns under bifogade filer till höger.