Bruksvallarnas Stugby

Jämtland

Föreningens omgivning

Föreningens stugor ligger i ett mycket naturskönt område vid Ljusnans dalgång i Bruksvallarna.

Området erbjuder stora möjligheter till rekreation och naturupplevelser både sommar och vinter.

Vintertid är området väl känt för sin goda snötillgång och välpreparerade längdspår och alpina anläggningar.

Sommartid finns många markerade leder för både kortare och längre turer. Goda möjligheter att ta del av vad naturen erbjuder i form av bär och svamp.

De gamla bruks- och fäbodmiljöerna vittnar om svunna tider.

Här finns en del länkar till andra hemsidor med anknytning till Bruksvallarna i västra Härjedalen, håll till godo !

www.funasfjallen.se

www.bruksvallarna.se

www.fjallportalen.se

www.ramundberget.se

www.bruksvallarnas-stugby.nu 

 

Föreningens egen startbild

Ljusnan , foto av Rune Forsgren