Brf Byggmästaren

Uppsala

Välkommen till Brf Byggmästaren i Uppsala!

Brf Byggmästaren bildades den 4 september 1952 och består av tre hus vid Årstagatan och Apelgatan i Uppsalastadsdelen Salabacke. Mellan husen finns en stor gård med grill, lekplats och Byggmästarplan, en kommunal park utsmyckad med Florastatyn i centrum. Inflyttning av den första etappen skedde i December 1953 och den andra etappen (Apelgatan) i December 1954. Ett av husen (B-huset) på Årstagatan 25-35 byggdes 1953 i betong av byggmästare Anders Diös medan A-huset på Årstagatan 37-45 och C-huset på Apelgatan byggdes med tegel.

Mer information om föreningen och dess historia återfinns under rubriken Allmänt till vänster.

Ordinarie föreningsstämma den 27/11 kl 19.00 i föreningslokalen.

Akut felanmälan 

Om du behöver akut hjälp med något som rör föreningen, t ex en trasig tvättmaskin i de gemensamma tvättstugorna, ber vi dig vänligen att kontakta fastighetsskötaren eller Riksbyggens jourtelefon 0771 860 860 som är öppen dygnet runt.

Ny styrelse 2017/2018

På årsstämman den 14 November 2017 valdes en ny styrelse till föreningen bestående av fyra ledamöter och tre suppleanter. Den nya styrelsen består av följande medlemmar:

Ordförande: Anders Olsgärde, ansvarig för föreningens nycklar.

anders.olsgarde@comhem.se

Vice ordförande: Alain Mardokhi

amardokhi@hotmail.com

Sekreterare: Frida Lindvall

frida_meja_frida@hotmail.com 

Ekonomiansvarig och suppleant: Åsa Bergman (ansvar även för Byggmästarnytt).

asaelinolsson@gmail.com

Suppleant: Hanna Rosén, ansvarig för föreningslokalen.

hanna.rosen@gmail.com

Suppleant: Håkan Ahl, ansvarig för andrahandsuthyrning, hyreskontrakt för lokaler, hemsidan samt parkering- och garagekö.

me@hakanahl.com 

 

Har du ett ärende till styrelsen så lämna gärna ett meddelande i föreningens brevlåda på Årstagatan 35 eller kontakta den styrelsemedlem som är närmast ditt ärende. Du kan även lämna ett meddelande till styrelsen direkt här på hemsidan som vidarebefordras till styrelsen. Telefonnummer till styrelseledamöterna finns anslaget i trapphusen.

Föreningens egen startbild

Kalender

Inget att visa...