Brf Byggmästaren

Uppsala

Välkommen till Brf Byggmästaren i Uppsala!

Brf Byggmästaren bildades den 4 september 1952 och består av tre hus vid Årstagatan och Apelgatan i Uppsalastadsdelen Salabacke. Mellan husen finns en stor gård med grill, lekplats och Byggmästarplan, en kommunal park utsmyckad med Florastatyn i centrum. Inflyttning av den första etappen skedde i December 1953 och den andra etappen (Apelgatan) i December 1954. Ett av husen (B-huset) på Årstagatan 25-35 byggdes 1953 i betong av byggmästare Anders Diös medan A-huset på Årstagatan 37-45 och C-huset på Apelgatan byggdes med tegel.

Mer information om föreningen och dess historia återfinns under rubriken Allmänt till vänster.

Akut felanmälan 

Om du behöver akut hjälp med något som rör föreningen, t ex en trasig tvättmaskin i de gemensamma tvättstugorna, ber vi dig vänligen att kontakta fastighetsskötaren eller Sweax. Kontaktinformation finns anslagen i trapphusen.

Ny styrelse 2019/2020

På årsstämman 2019 valdes en ny styrelse till föreningen bestående av fem ledamöter och tre suppleanter. Den nya styrelsen består av följande medlemmar:

Ordförande: Anders Olsgärde, ansvarig för föreningens nycklar. anders.olsgarde@comhem.se

Vice ordförande: Håkan Ahl, hyreskontrakt för lokaler, parkering- och garagekö, kontakt med Sweax, Bahnhof och Com Hem. me@hakanahl.com 

Ledamot: Frida Lindvall, ansvarar för bokning och uthyrning av föreningslokalen fridacristinalindwall@gmail.com

Ledamot: Torgny Fagrell, kassör

Ledamot: Alain Mardokhi, ansvarar för trädgårdsgruppen, amardokhi@hotmail.com

Suppleant: Frida Leijon

Suppleant: Ljudmilla Jonsson

Sekreterare Bibbi Fagrell

Har du ett ärende till styrelsen så lämna gärna ett meddelande i föreningens brevlåda på Årstagatan 35 eller kontakta den styrelsemedlem som är närmast ditt ärende. Du kan även lämna ett meddelande till styrelsen direkt här på hemsidan som vidarebefordras till styrelsen. Telefonnummer till styrelseledamöterna finns anslaget i trapphusen.

Föreningens egen startbild

Kalender

Inget att visa...