Brf Byggmästaren

Uppsala

Biltvätt

Om du tvättar din bil på gatan, gården eller p-platsen går det förorenade tvättvattnet ut i dagvattenbrunnar och går orenat ut i vattendrag, sjöar och hav.  

Om du vill tvätta din bil, gör det gärna i en miljöanpassad bilvårdsanläggning eller i andra hand i en "gör det själv-anläggning" där tvättvattnet tas om hand och renas.

I sista hand kan man välja en gräsmatta eller en grusad yta. Det sistnämnda är dock inte att rekommendera, men är ändå bättre än att tvätta på gatan eftersom det smutsiga vattnet då inte rinner ner orenat i en dagvattenbrunn.

Rengöringsmedel
Använd gärna miljöanpassade tvätt- och rengöringsmedel. Fördelen med miljöanpassade bilschampon är till exempel att deras tensider bryts ned lättare och snabbare i naturen än tensider i icke miljöanpassade medel.

Fråga efter miljömärkta fordonstvättmedel och avfettningsmedel. På Natursskyddsförenings webbplats hittar du förslag på rengöringsmedel.

Ditt ansvar
När du tvättar bilen med vatten och rengöringsmedel (bilschampo/avfettningsmedel och dylikt) uppstår ett avloppsvatten och då gäller följande enligt miljöbalken: "Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras."

Tvätta därför helst ditt fordon vid en miljöanpassad bilvårdsanläggning.