Brf Byggmästaren

Uppsala

Energi

Solceller

Brf. Byggmästaren beslutat att installera 90 kWp solcellsanläggning på Apelgatan 4-16 (Hus C). Installationen av solceller över en totallängd 140m takytor sker under 2024 och producera ca 91,580 kWh/år, se bilder till höger.

Energi, förbrukning, och miljö 

Fastigheten förbrukade 392 MWh el under året 2023 för uppvärmning och varmvatten. Föreningen sålde 222 MWh el vidare till de boende till självkostnadspris. Under ett år förbrukas ca. 10,000 m3 vatten, varav knappt hälften är varmvatten. I den senaste energideklaration (oktober 2022) fick Brf. Byggmästaren energiklassningen D i och med ett primärenergital 81 kWh/m2/år. Den specifika energin är 45 kWh/m2/år vilket anses vara mycket bra m.a.p. byggnadens ålder. Obligatorisk ventilationskontroll är utförd.

Titta på de olika PDF filerna för mer information.

IMD

IMD står för Inviduell Mätning och Debitering vilket bl.a. innebär att man betalar för hur mycket vatten/el/värme man förbrukar.

Brf. Byggmästaren har infört IMD vilket innebär att föreningen köper in el och debiterar de boende genom egna elmätare.

Detta är standard i nya föreningar.

Om vi har otur så kommer EU med krav om mätning på både vatten och värme utöver el som vi redan har. Dessa krav finns redan i förarbetningarna till nya krav hos medlemsländerna. Nu får vi se hur de svenska förhandlarna klarar de kommande kraven.