Brf Byggmästaren

Uppsala

Energispar 

På denna sida kommer vi att hålla medlemmarna informerade om hur utvecklingen går på leverans av vatten, el och värme till föreningen och vad vi kan göra för att minska kostnaderna för alla boende i föreningen. Hittills så aviserar samtliga leverantörer som Vattenfall och Uppsala Kommun höjda avgifter fr.o.m jan. 2010. Detta kommer inte att avstanna utan med de överenskommelser som Sverige gjort med EU om hur stor vår energiförbrukning och utsläpp ska vara 2012 så finns ett styrmedel som är populärt och det är att höja skatterna.

Titta på de olika PDF filerna för mer information.

IMD står för Inviduell Mätning och Debitering vilket bl.a. innebär att man betalar för hur mycket vatten/el/värme man förbrukar.

Brf. Byggmästaren har infört IMD vilket innebär att föreningen köper in el och debiterar de boende genom egna elmätare. Startdatum 2015-07-01

Detta är standard i nya föreningar.

Om vi har otur så kommer EU med krav om mätning på både vatten och värme utöver el som vi redan har. Dessa krav finns redan i förarbetningarna till nya krav hos medlemsländerna. Nu får vi se hur de svenska förhandlarna klarar de kommande kraven.

Bifogade dokument