Brf Byggmästaren

Uppsala

Försäkring

 

Bostadsrättstillägg

Brf Byggmästaren har valt att teckna ett gemensamt bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter med Länsförsäkringar.

Detta innebär att bostadsrättshavaren inte ska teckna den på sin hemförsäkring.

Vad är det som täcks av bostadsrättstillägget?

  • Fast egendom i bostaden som du enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen är reparation och underhållsskyldig för.
  • Egen bekostad fast inredning
  • Försäkringsbeloppet är fullvärde.