Brf Byggmästaren

Uppsala

Bostadsrättstillägg.

Brf Byggmästaren har valt att teckna ett gemensamt bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter med Trygg Hansa.

Detta innebär att bostadsrättshavaren inte ska teckna den på sin hemförsäkring.

Vad är det som täcks av bostadsrättstillägget?

  • Fast egendom i bostaden som du enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen är reparation och underhållsskyldig för.
  • Egen bekostad fast inredning
  • Försäkringsbeloppet är fullvärde.
  • Grundsjälvrisken vid vattenskada är 2000kr och vid annan ersättningsbar skada 1200kr.

Fördelar med gemensamt bostdsrättstillägg.

  • En skadereglerare tar hand om både fastigeten och bostdsrättsinnehavarens skada.
  • En entreprenör tar hand om reparationen.
  • Entreprenören fakturerar respektive för skadan.
  • Säkerställer för föreningen att alla medlemmar har bostadsrättstillägg.
  • Premien är ett tillägg i fastighetsförsäkringen.
  • Har bostadsrättsinnehavaren hemförsäkring med Trygg Hansa och egendom skadas samtidigt, tas enbart en självrisk ut.