Brf Byggmästaren

Uppsala

Garage och parkering

Översikt

Brf Byggmästaren har 64 parkeringsplatser, av dessa har 53 uttag för motorvärmare och 11 saknar elstolpe. Desutom finns 38 enskilda varmgarage, 2 platser i ett motorcykelgarage (G41) och ett däckhotell där man kan hyra en hyllplats för en uppsättning vinter eller sommarhjul.Sweax tar hand om föreninges parkering- och garagekö samt avtal.

Ladda Elbil
Det finns tre Zaptec Pro AC-laddare för s.k. semisnabb laddning av elbilar (22 kW/st via 3-fas 32 A).
Laddboxarna är avsedda för medlemmarna eller boende i föreningen för att ladda sina egna elbilar. Priset är 3 kr/kWh.

Besöksparkering
På gaveln till Årstagatan 25 finns två besöksparkeringar där man får parkera, se skyltning för gällande taxa.

Parkeringsövervakning
Brf. Byggmästaren har avtal med Securitas för övervakning av parkering. Parkeringsvakter kan enligt Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (SFS 1984 § 318) utföra kontrollavgifter v.b. mot överträdelser av skyltningar.
Du kan nå Securitas på 0771-76 70 00.

Hyra
Hyran för en P-plats med elstolpeför motorvärmare är för närvarande (2024) 400 kr/mån och saknas elstolpe blir det 25 kr billigare, dvs 375 kr/mån. Garage hyran är ca. 800kr/mån beroende på storlek. Hyran för en motorcykelplats är 250 kr/mån och för hyllsektion i däckhotellet 30 kr/mån. Hyran ökar årligen den 1 januari med 3%.


Det finns separata köer till P-platser och garage och man kan stå i båda samtidigt. Det finns dessutom en byteskö som man kan anmäla sig till om man redan har en P-plats eller garage men önskar byta till en annan (t ex större garage eller P-plats närmare sin lägenhet). Medlemmar inom Byggmästaren får förtur före hyresgäster så det kan dröja innan det blir någon ledig plats. Man kan också vid anmälan ange specifika önskemål om vilka P-platser eller garage man önskar hyra och kommer då inte bli tillfrågad om någon annan blir ledig.

Fördelning
Då en P-plats eller ett garage blir ledigt kommer först byteslistan gås igenom för att se om någon vill byta och lämna ifrån sig befintlig plats eller garage i utbyte mot den nya. Därefter går förfrågan till den som står först på kölistan för aktuellt garage eller P-plats. Har man angett att man t ex enbart är intresserad av garage G1 till G6 kommer man inte bli tillfrågad om en ledigt garage dyker upp på ett annat ställe, men behåller sin plats i kön. Tackar man nej till erbjudandet att hyra eller inte svarar inom rimlig tid (10 dagar) går förfrågan går vidare till nästa person på tur och man åker ur kön och måste anmäla sig igen. Se därför till att aktuellt telefonnummer och e-postadress meddelas till den köansvarige.

Flera P-platser
Då intresset för garage är stort är det enbart tillåtet att hyra ett garage per lägenhet. Om kön för P-platser är tom kan man få hyra en andra P-plats även om man redan har en eller ett garage, men hyresavtal tecknas enbart på ett år i taget. Är det fortfarande ingen i kö efter ett år förlängs hyran i ett år åt gången, annars kommer personerna i kö få förtur.

Överlåtelse
Vid överlåtelse av lägenhet sägs hyresavtalet upp och parkeringen eller garaget fördelas i stället till nästa medlem på tur. Andrahandsupplåtelse av garage eller P-platser är strikt förbjudet men i mån av plats kan andrahandshyresgäster teckna ett separat tidsbegränsat hyresavtal för en parkeringsplats direkt med föreningen

Vid hyra av garage ges också tillstånd att parkera framför sin egen garageport men man får inte blockera för snöröjning och annat underhåll.

Andrahandsupplåtelse
Det är förbjudet att hyra ut eller låna ut sitt garage eller P-plats till någon annan och det kommer leda till omedelbar uppsägning av hyresavtalet.

Medlem som hyr ut sin lägenhet i andra hand under en längre tid än 3 månader blir av med sitt garage och/eller parkering, eftersom man inte längre är boende i föreningen och inte har behov av att parkera sitt fordon här.

Anmälan
Styrelsen har delegerat ansvaret för köhantering till Sweax. 
Ange namn, e-post, telefon, reg nr, vilka köer du vill ställa dig i och om du har önskemål om specifika platser. Titta gärna på översiktskartan om var garagen och P-platserna ligger. Värt att notera är att man bl a måste vara folkbokförd på sin bostad i föreningen för att bli erbjuden att hyra garage och stå i kö.

Är du intresserad av elbilsladdning så kontakta Håkan Ahl.

Nyckelhantering
Certego är Brf. Byggmästarens nyckelhanterare och administrerar vårt iLOQ digitala låssystem som används till garage. Läs mer i fliken iLOQ nycklarna
Övriga nyckel ansvar omfattas av Föreningens nyckelansvarig.
Motovärmare (MV) nycklar hanteras av Parkeringsansvarig.

Aktuella köstatus
Kontakta Sweax för aktuell information.

Sweax kontaktuppgifter:
Sweax AB
Fålhagsleden 55 1 tr
753 23 Uppsala

Kundtjänst Sweax: 018-651280
info@sweax.se