Brf Byggmästaren

Uppsala

Garage och parkering

Översikt

Brf Byggmästaren har 56 parkeringsplatser (varav 3 saknar motorvärmare), 37 enskilda garage och 4 platser i ett delat motorcykelgarage. Dessa är avsedda för medlemmar boende i föreningen och kan endast i undantagsfall hyras ut till utomstående. Vid överlåtelse av lägenhet sägs hyresavtalet upp och parkeringen eller garaget fördelas i stället till nästa medlem på tur. Andrahandsupplåtelse av garage eller P-platser är strikt förbjudet.

Vid hyra av garage ges också tillstånd att parkera framför sin egen garageport under en begränsad tid (12 timmar).

Hyra

För närvarande är hyran för P-platser 150 kr/mån, plats i MC-garage 125 kr/mån och för garage 317 till 383 kr/mån beroende på storlek.

Det finns separata köer till P-platser och garage och man kan stå i båda samtidigt. Det finns dessutom en byteskö som man kan anmäla sig till om man redan har en P-plats eller garage men önskar byta till en annan (t ex större garage eller P-plats närmare sin lägenhet). Man kan också vid anmälan ange specifika önskemål om vilka P-platser eller garage man önskar hyra och kommer då inte bli tillfrågad om någon annan blir ledig.

Fördelning

Då en P-plats eller ett garage blir ledigt kommer först byteslistan gås igenom för att se om någon vill byta och lämna ifrån sig befintlig plats eller garage i utbyte mot den nya. Därefter går förfrågan till den som står först på kölistan för aktuellt garage eller P-plats. Har man angett att man t ex enbart är intresserad av garage G1 till G6 kommer man inte bli tillfrågad om en ledigt garage dyker upp på ett annat ställe, men behåller sin plats i kön. Tackar man nej till erbjudandet att hyra eller inte svarar inom rimlig tid (10 dagar) går förfrågan går vidare till nästa person på tur och man åker ur kön och måste anmäla sig igen. Se därför till att aktuellt telefonnummer och e-postadress meddelas till den köansvarige.

Flera P-platser

Då intresset för garage är stort är det enbart tillåtet att hyra ett garage per lägenhet. Om kön för P-platser är tom kan man få hyra en andra P-plats även om man redan har en eller ett garage, men man kommer då bli av med den om någon medlem som saknar P-plats ställer sig i kö. Förutsatt att P-platskön är tom kommer medlem som redan har en P-plats prioriteras över medlem som hyr garage, eftersom den senare redan kan parkera ett andra fordon framför sin egen garageport. I dagsläget har vi kö till både garage och parkering vilket innebär att 1 garage/p-plats per lägenhet gäller. 

Andrahandsupplåtelse

Det är förbjudet att hyra ut eller låna ut sitt garage eller P-plats till någon annan och det kommer leda till omedelbar uppsägning av hyresavtalet.

Medlem som hyr ut sin lägenhet i andra hand under en längre tid än 3 månader blir av med sitt garage och/eller parkering, eftersom man inte längre är boende i föreningen och inte har behov av att parkera sitt fordon här. Om/när man flyttar tillbaka hamnar man dock först på kölistan igen.

Står man i kö så behåller man sin plats under tiden lägenheten hyrs ut i andra hand, men man kommer inte bli tillfrågad förrän man åter är bosatt i föreningen.

Anmälan

Styrelsen har delegerat ansvaret för köhantering till Håkan Ahl. Har du frågor eller önskar du ställa dig i kö så skicka ett mail till hakan.ahl@netinsight.net eller lägg ett brev i föreningens brevlåda i trapphuset på Årstagatan 35. Ange namn, e-post, telefon, vilka köer du vill ställa dig i och om du har önskemål om specifika platser. Titta gärna på översiktskartan om var garagen och P-platserna ligger. Vi ber dig även att läsa igenom hyresavtalet för garage innan du ställer dig i kö för garage.

Nyckelhantering

Nycklar till garage och elstolpar hanteras av föreningens nyckelansvarige, Anders Olsgärde. 

Aktuella kölistor

Byteskö

 1. Lgh   95 (byte till G1-G6)
 2. Lgh 140 (byte till G29-G38 el G7-G14)
 3. Lgh 146 (byte till G1-G6 alt G19-G38)
 4. Lgh   55 (byte till större garage)
 5. Lgh   21 (byte till P42-P47)

Garagekö

 1. Lgh   8 (saknar svar på intresseanmälan)
 2. Lgh 114 (önskar G7-G14)
 3. Lgh  22 (önskar G19-G28)
 4. Lgh  14 (saknar svar/2:a hand)
 5. Lgh 159
 6. Lgh  53
 7. Lgh  15 (önskar G16-G38)
 8. Lgh  43 (önskar G16-G38)
 9. Lgh 143
 10. Lgh  21
 11. Lgh  81 (saknar svar på intresseanmälan)
 12. Lgh  52
 13. Lgh   30
 14. Lgh 602 (önskar G1-G6)
 15. Lgh  33
 16. Lgh  16

Parkeringsplatskö

 1. Lgh 137
 2. Lgh  63
 3. Lgh  16
 4. Lgh  38
 5. Lgh  19 (Helst P42-P55)
 6. Lgh 109 (önskar motorvärmare/har garage)       

Kö till MC-garage

Ingen kö.