Brf Byggmästaren

Uppsala

Källsortering

 

I Byggmästaren ska alla typer av avfall från lägenheterna källsorteras i de fraktioner som det finns behållare i vårt återvinningsrum. Det avfall som är stort eller klassas som grovsopor ska läggas i container avsedd för grovsopor.

Enligt miljöbalken är det obligatoriskt att separera matavfall (s.k. bioavfall) från annat avfall från och med den 1 januari 2024.

Behållare i återvinningsrummet arrenderas av Ragnsells och Uppsala Vatten.

Glasförpackningar/burkar. INTE övrigt glas eller porslin.

Tidningar. INTE kuvert eller papperskassar.

Brännbart. INTE matrester e.d. (se kompost)

Plåtförpackningar. INTE övrigt metallskrot.

Kompost. Där läggs matavfall, inte grenar och växter från krukor. Växtdelar som inte läggs i kompostbehållaren ska läggas i brännbart. Allt matavfall ska kastas i papperspåsar i kärlen, INGEN form av plastpåse är godkänd.

Glödlampor etc. Du får inte lämna några elektriska apparater i soprummet, detta gäller smått som stort.

Det som inte kan hanteras i vårt återvinningsrum eller container för grovsopor ska lämnas till Uppsala kommuns närmast avfallsstation:

 

Fyrislund återvinningscentral
Arksgatan 14, Fyrislund

Normal öppetider:
Vardagar 07:00-20:00
Helgdagar 09:00-18:00

OBS: Boländerna återvinningscentral på Spikgatan 1 är PERMANENT STÄNGD