Brf Byggmästaren

Uppsala

Mäklarinformation

 

Information för mäklare och potentiella köpare

Avgiftshöjningar 

Styrelsen antog flerårsbudget 2023-2028.

Årsavgifter, bostäder 5% avgiftshöjning fr.o.m. 2024-04-01 och 5% till fr.o.m den 2025-04-01.

Elavgiften sätts efter genomsnittspris per tremånadersperiod.

Underhållsplan 

 • 1985 Tilläggsisolering 
 • 1999 Stam- och el-renovering, samtliga badrum renoveras och jordfelsbrytare installeras. 
 • 2001 Säkerhetsdörrar.
 • 2004 Moderna treglasfönster installeras.
 • 2005 Ventilationsfläktar byts och nya ventiler installeras i lägenheterna.
 • 2007-2008 Balkongplattor renoveras och nya räcken monteras med tak till de översta. 
 • 2009 Trapphusen målas.
 • 2010-2012 Garageportar målas och samtliga källartrappor renoveras.
 • 2013 P-platser målas. Översyn på vissa delar av ventilationen samt byte av cirkulationspumpar.
 • 2015 IMD ( Individuell Mätning Debitering ), gemensam el.
 • 2015 Takrenovering
 • 2015 Utökad utomhusbelysning
 • 2017 Stamspolning lägenhet
 • 2017 Vägbommar
 • 2018 Brytskydd på ytterdörrar
 • 2018 Målning källarfönster
 • 2018 Värmepump och ventilation, BR-lokaler.
 • 2019 Statuskontroll av alla lägenheter
 • 2019 Asfaltering
 • 2019 El-renovering i BR lokal
 • 2019 Stamrenovering BR lokaler
 • 2019 Stamspolning källare
 • 2019 Rensning av dagvattenbrunnar
 • 2020 Ny bergvärmecentral och FTX-ventilation
 • 2020 Byte av alla stam och radiatorventiler
 • 2020 Målning av sophus invändigt
 • 2020 Ny belysning på vindarna
 • 2020-2021 Utökad utomhusbelysning
 • 2021 OVK besiktning
 • 2021 Radonmätning
 • 2022 Balkongmålning
 • 2023 Stamspolning
 • 2024 Installation av 93 kWp solcellsanläggning - årlig produktion ca. 91,580 kW
 • 2024 Installation av 3 st. 22 kW elbilsladdare

Årsredovisning
Se PDF-fil till höger.

Radonmäting
Radonmätning har utförts vid flera tillfällen, senast 2021. Efter första mätningen 2004 beslutades om investering i nya fläktar. Detta åtgärdades under 2006 då ny mätning genomfördes. Där konstaterades i flertalet fall att radonhalten sänktes betydligt i lägenheter med tidigare högt värde. Det absolut viktigaste för att sänka radonhalten är att se till att det finns en god ventilation i hela lägenheten. Om en friskluftsventil tillfälligt stängts, glöm inte öppna. Mer information om radon finns att läsa på Uppsala Kommuns hemsida: https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/din-bostad/mata-och-atgarda-radon-i-bostaden/

Överlåtelser
Föreningen har överlåtit hantering till Sweax. Tfn: 018-65 12 80

Pantsättning av bostadsrätten sköts av Sweax. Tfn: 018-65 12 80


Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information använd kontaktformuläret i menyn till vänster!