Brf Byggmästaren

Uppsala

Radon

Föreningen har vid tre separata tillfällen mätt radonhalten i vissa lägenheter.(se PDF) Efter första mätningen 2004 beslutades om investering i nya fläktar. Detta åtgärdades under 2006 då ny mätning genomfördes. Där konstaterades i flertalet fall att radonhalten sänktes betydligt i lägenheter med tidigare högt värde. Det absolut viktigaste för att nedbringa radonhalten är att tillgodose en god ventilation i hela lägenheten. Om en friskluftsventil tillfälligt stängts, glöm inte öppna. Mer information om radon finns att läsa på Uppsala Kommuns hemsida: https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/din-bostad/mata-och-atgarda-radon-i-bostaden/

200 Bq/m3

Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler, som används för allmänna ändamål.

200 Bq/m3

Högsta radonhalt i nya byggnader. (BFS 1993:57 med ändringar BFS 2006:12, BBR 12)

400 Bq/m3

Högsta radonhalt på arbetsplatser.(AFS 2005:17)

 

Det genomsnittliga radonvärdet i svenska bostäder är enligt Strålsäkerhetsmyndigheten ca: 100 Bq/m3

Bifogade dokument