Brf Byggmästaren

Uppsala

Trivselregler

 

Rökning 

Tänk på dina grannar om ni är rökare. Tänk främst på att ventilationen till lägenheterna sitter så att friskluft tas bland annat från balkongerna, om du röker på din balkong kommer röken att dra in hos grannarna. Rök från cigarrer eller cigaretter kan vara mycket irriterande för ickerökare och allergiker. Detta innebär i förlängningen att våra regler om hänsyn till grannar måste beaktas beträffande rökning på balkong.

Vid rökning ska naturligtvis inte fimpar slängas på gården eller utanför porten. 

Cyklar och Barnvagnar

Parkera cyklarna i de ställ som finns inne på gården eller i källaren. Eftersom det finns begränsat antal platser, ställ undan cyklar som inte används regelbundet i skyddsrummet.
Det finns plats för rollator eller barnvagn i det gamla sopskåpet bredvid porten då barnvagnar eller rollatorer inte får ställas i trappuppgångarna enligt brandmyndigheten.

Gården
Om möblerna flyttas så måste dessa återställas senast dagen efter. 

                                                  
Soprum och Grovsopor
Föreningen har källsortering vilket framgår av separat utdelat dokument där fraktionerna ska delas upp i behållare i vårat "soprum". Detta är inte något frivilligt utan alla ska källsortera och fördela avfallet i rätt behållare. Container för Grovsopor finns uppställd vid Årstagatan 45. Vid vindsröjning etc. så lämnas avfallet lämpligast till Kommunens avfallsstation på Spikgatan i Boländerna.

Ingenting får ställas utanför vindsförrådet eller i källarkorridorer.

Tvättstugor
Städa och håll snyggt i tvättstugorna. Det innebär bland annat att torka bort ludd och torktumlare och från torkaggregat i torkrummet. Soppa och våttorka golven samt torka bort ev tvättmedelsrester från maskiner och bänkar.  Lämna rummen så som ni själva önskar finna dem.

                                                                                                                                          
Parkering
Föreningens Parkerings/Garageplatser kostar från 150 kr/400 kr per månad att hyra och tilldelas medlemmarna i turordning efter kötid. Du måste bo i föreningen och äga en bil för att få hyra en parkeringsplats. Du får inte hyra ut en tilldelad parkeringsplats i andra hand. Garaget är avsett för parkering av fordon och får inte användas som verkstad etc.

Felparkeringsavgift som kan utgå om du står längre än 10 minuter utan att lossning/lastning pågår är 500 kr. 

 

Föreningens egen startbild

Bifogade dokument