Brf Centralpassagen

Helsingborg, Skåne

Föreningens styrelse 2024 – 2025

Nils Rönnberg Vesterlund, ordförande

Jeanette Johansson, vice ordförande

Diane Johnson, sekreterare

Roger Törnros, kassör

Kenneth Fransson, ledamot

Ulla Strandberg, suppleant

Anna Ekström, suppleant

Shanti van Stralendorff, suppleant

 

Valberedningen 2024 – 2025

Anna Kvist

Ann Rönnberg Vesterlund