Brf Centralpassagen

Helsingborg, Skåne

Föreningens styrelse

2020-2021

 

Linus Hannedahl, ordförande

 

Annika Eriksson, vice ordförande

 

Jeanette Johansson, sekreterare

 

Ulla Strandberg, suppleant

 

Valberedningen

Ann Rönnberg Vesterlund

Jessica Pedersen Lundh

 

Föreningens egen startbild