Brf Centralpassagen

Helsingborg, Skåne

Föreningens styrelse

2019-2020

Linus Hannedahl, ordförande

Telefon:

Kristoffer Roos, vice ordförande

Telefon:0709777233

Annika Eriksson, kassör

Telefon:

Anna Lundgren Olofsson, sekreterare

Avgått

Per Pedersen,ordinarie ledamot

Telefon: 

Ulla Strandberg, suppleant

Agneta Davidsson, suppleant

 

Valberedningen

Jan-Erik Sjölin

Jan Larsson 

Föreningens egen startbild

Styrelsen 2019