Diamanten 10

Stockholm

Välkommen till Pipersgatan och Diamanten 10!

Fastigheten är belägen på Pipersgatan 20, Kungsholmen, Stockholm. Fantastiskt läge med närhet till både Fridhemsplan och City. Utanför porten finns ett gediget utbud av restauranger och cafèer, goda kommunikationsmöjligheter och närhet till både promenadstråk och grönområden.

Föreningen består utav 36 stycken lägenheter upplåtna med bostadsrätt och 2 hyresokaler i gatuplanet varav ett bageri. Föreningen förvärvade fastigheten 2003, tidigare ägare genomförde 1999 en omfattande renovering avseende både invändiga och utvändiga ytskikt samt alla installationer. Elstigar samt kök- och badrumsstammar är alla bytta under denna renovering. Boende i föreningen har även tillgång till ett gemensamt relaxrum med bastu och anslutande duschar, gym samt tvättstuga.

Vare sig om du är medlem eller potentiell köpare så är du varmt välkommen att se dig omkring på denna webplats. 
Om du är fastighetsmäklare återfinner du relevant information under Allmänt/Mäklarinformation.

Väl mött på Pipersgatan 20!

 

Senaste nytt

2023-05-29

Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Diamanten 10 kallar härmed föreningens medlemmar till föreningsstämma måndagen 29 maj 2023, kl 18:00. Om vädret tillåter så sitter vi på vår innegård annars vistas vi i gymmet/ tvättstugan.

Dagordning

1)Stämmans öppnande

2)Val av ordförande och sekreterare

3)Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

4)Fastställande av röstlängd

5)Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.

6) Godkännande av dagordning

7) Föredragning av styrelsens årsredovisning

8) Föredragning av revisionsberättelse

9) Fastställande av resultat- och balansräkning

10) Beslut om resultatdisposition

11) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.

12) Beslut om arvoden åt styrelsen och revisor för kommande verksamhetsår.

13) Val av styrelseledamöter och suppleanter

14) Val av revisor och revisorssuppleant

15) Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden

16) Övriga frågor                                   

17) Stämmans avslutande         

Årsredovisningen finns tillgänglig på föreningens hemsida. Vill man ha årsredovisningen i pappersform så vänligen maila till styrelsen så ordnar vi det.

Välkomna!/ Styrelsen                       

 

Det är nu dags för brf diamanten att hantera matavfall i soprummet. Varje lägenhet ska sortera sitt matavfall och kasta separat i det nya sopkärl som står i soprummet. Nya skyltar med information om sorteringen finns i soprummet och soppåsar finns att hämta i tvättstugan.

Vänligen styrelsen Brf Diamanten 10

Föreningens egen startbild

Diamanten 10

Kalender

Inget att visa...