Diamanten 10

Stockholm

Information för mäklare och potentiella köpare


Föreningen genomförde sin senaste stora investering 2008 då eldistributionen i fastigheten helt gjordes om. Numera har varje lägenhetsinnehavare en egen elmätare och svarar således för sina egna kostnader och elabonnemang. Det tidigare upplägget med avseende debitering via andelstal har generat årliga förluster för föreningen men med denna investering kommer föreningen till bukt med detta problem.


Avgiftshöjningar
Avgiftshöjning om 2% genomfördes första halvåret av 2016. Ytterligare en höjning genomförs fr.o.m. juli 2016 och är på 15%.

Underhållsplan
Fastigheten genomgick en totalrenovering under 1998-1999 och då gjordes alla stora renoveringar som t.ex. stambyte. Gym- och relaxavdelningen fick under 2009 ett stort ansiktslyft. Fasadrenovering och målning samt renovering av balkonger genomfördes under 2014-2015. En underhållsplan togs fram under 2016. Styrelsen avser under 2016 att börja arbeta aktivt med att höja intäkterna efter fastighetens framtida underhållsbehov. Inga större renoveringar är dock inplanerade under 2016 i det första skedet.

Försäkringar  Det ör viktigt att varje medlem tecknar en hemförsäkring men bostadsrättstillägget tecknar föreningen kollektivt för hela fastigheten sedan juni 2016. Det är således inte nödvändigt för medlemmen att ha det tillägget i sin försäkring.

Årsredovisningar
Årsredovisningar återfinns till höger.

Information om överlåtelser
Normalt tar en överlåtelse ca 3-4 veckor. Kreditupplysning upptas av mäklaren på köparen innan överlåtelsen kan godkännas. Överlåtelseavgiften betalas av köparen.

Juridiska personer
Juridiska personer godkännes inte som medlemmar i föreningen.

Andrahandsuthyrning
Föreningen godkänner andrahandsuthyrningar av lägenheter inom vissa tidsramar och med god anledning.

Ansökan skall göras till föreningens styrelse, vid önskemål om andrahandsuthyrning.

Kontakt

Skicka mail till info.diamanten10@gmail.com