Brf Dovhjorten

Visby, Gotland

Information för mäklare och bostadsrättsköpare

 

Inloggning för mäklare
Mäklare, som är anslutna till Svenska Mäklarsamfundet, kan erhålla inloggningbehörighet efter meddelande till nedanstående kontaktperson. Använd gärna vårt kontaktformulär som finns i menyn till vänster.
 
Avgiftshöjningar
Månadsavgifterna för år 2015 är oförändrade jämfört med 2014 års månadsavgifter. Fr o m år 2015 ingår en "fri" inhängnad p-plats vilket är en förmån värderad till 800 kr/månad.
 
Underhållsplan
Föreningens hus blev färdigställt december 2012. Därefter gäller byggarantin t o m år 2014. Observera att garantin inte omfattar underhåll och förslitning. Normalt är garantifrågor inte aktuellt.
För de närmaste tio åren bedöms att inga större planerade underhållsåtgärder behövs. Allt löpande underhåll ryms inom löpande underhållsbudget. Avsättning till Yttre Fonden, d v s reservering av medel till framtida stora planerade underhållsåtgärder, sker enligt stadgarna och anses vara tillfyllest.

Årsredovisningar, Stadgar, Ekonomisk Plan, Registreringsbevis mm
Tillgång till ovanstående dokument fås efter inloggning

Information om överlåtelser 
Styrelsen är skyldig att snarast, dock inom tre veckor från ansökan inkommit till föreningen, pröva ansökan om medlemsskap (stadgarna § 2). Regelmässigt tar vi en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen godkänns; det bestäms från fall till fall. Överlåtelseavgiften är 2,5% av basbeloppet och betalas av köparen.
Vill bostadsrättshavaren pantsätta lägenheten för t ex ett banklån så betalar pantsättaren en pantsättningsavgift på 1% av basbeloppet. 
Överlåtelse- och pantsättningsavgift i enlighet med stadgarna § 4. 

Juridiska personer
Juridiska personer kan godkännas som medlemmar i föreningen. Föreningens styrelse beslutar om juridisk person skall godkännas som medlem, alltså det finns ingen absolut rätt för en juridisk person att bli medlem. 

Kontaktperson
För mer information, kontakta Ordföranden Lars Hammarström tel 070-884 43 91, eller använd kontaktformuläret i menyn till vänster!

 

Föreningens egen startbild