Brf Dovhjorten

Visby, Gotland

Om föreningen

Föreningen

Föreningen är en äkta förening med organisationsnummer 769623-1781. Den bildades 2011-05-04. Föreningen är helt fristående d v s inte ansluten till någon organisation såsom Riksbyggen eller HSB. Föreningen köper administrativa tjänster av Riksbyggen.

 

Bostadshuset, beskrivning:

Huset är ett 3-D (Tredimensionell) fastighetsbildat hus. Markplanet består av tre lokaler med fastighetsmäklare, bank och video-DVD butik o kiosk som hyresgäster. Detta markplan är en egen fastighet som äges av ett fastighetsbolag. Källarplanet med förrådsutrymmen och maskinrum äges av bostadsrättsföreningen. I källarplanet finns även ett parkeringsgarage som äges av Region Gotland där föreningen genom servitutsavtal disponerar 26 stycken inhägnade p-platser.

 

Gatuadress och gatunamnets ursprung

Adressen till föreningen är Schéelegatan 1C, 621 45 Visby.
Gatunamnets, Schéelegatan, ursprung har inte säkert kunnat bestämmas.
Gatunamnet finns med på 1936-års karta över Visby stad. Läget på gatan har flyttats längre norrut jämfört med läget enligt 1936-års karta.
Namnet tror man kommer från Knut Henning Gezelius von Schéele som levde 1838-1920. Han var biskop i Visby stift 1885-1920.

 

Adress till föreningen
Brf Dovhjorten
Att: Lars Hammarström
Schéelegatan 1C
621 45 Visby
http://www.hemsidan.com/dovhjorten

Bofakta
Klicka på pdf-filen i högerspalten så kan du läsa mer om föreningen och huset.

Antal lägenheter
Det finns 21 lägenheter som upplåts med bostadsrätt:
3 st. 4RoK à 100 kvm
6 st. 3RoK à   85 kvm
3 st. 3Rok à   83 kvm
2 st. 3Rok à   74 kvm
4 st. 2RoK à   74 kvm
3 st. 2RoK à   51 kvm

Total bostadsyta är 1.653 kvm 

Hyreslokaler
Föreningen har inga lokaler för uthyrning och inte heller hyreslägenheter. 

Gemensamma utrymmen

Gemensamma utrymmen är ett cykel-och barnvagnsrum och ett sop-och återvinningsrum. Den plattlagda gårdsplan kan nyttjas för gemensamt eller enskilt ändamål.
Tvättstuga finns inte utan varje lägenhet är fullt utrustad med tvättmaskin och torktumlare mm.
Gemensamhetslokal finns inte utan samvaron sker på den skyddade gården på plan 2.

 

Utemiljö

Föreningen har en utegård, plattytan på vån 2 (plan 11). På denna yta finns en piskställning, några bänkar och bord, grillar och ett flertal stora planteringslådor med häckväxter. Uteplatsen användes för de boendes träffar och kan bokas för familjeträffar.

 

Värme, vatten och el

Fastigheten värms med fjärrvärme vilket är en miljövänlig och ekonomisk uppvärmningsform. Kostnaden ingår i avgiften. Även kallt och varmt vatten ingår i avgiften. Varje lägenhet har egen elmätare.


Bredbands-TV, datorbredband och bredbandstelefon. 
Vi har Telia som leverantör av bredband till datorn, kabel-TV och fast telefoni genom bredband. Grundutbudet av TV-kanaler ingår i avgiften. Telia tar ut en registreringsavgift.

 

Parkering

Föreningen har 26 p-platser i Region Gotlands parkeringsgarage och som disponeras genom servitutsavtal. P-platserna finns i en instängslad del av garaget. Garageporten öppnas med en fjärrkontroll, som varje hyresgäst disponerar. 12 stycken av p-platserna är utrustade med eluttag med smartautomatik för motor- och kupévärmare. Varje lägenhet har hyresavtal om en p-plats med symbolisk hyra på 1 kr/mån. Övriga p-platser hyres ut och hyran är f n 800 kr/månad.

Nu är alla 26 p-platser inhägnade vilket torde förhindra bus och skadegörelse förorsakad av utomstående. De som hyr p-plats får nyckel till grindarna och kan sen använda källarentrén som ingång.

Föreningens egen startbild

Bifogade dokument