Brf Flundreviken 3

Visby, Gotland

    Styrelsen för Flundreviken 3

  • Kicki Scheller                       Ordförande 
  • Jan Hedengrahn                   Ledamot
  • Kerstin Jansson Lundberg      Sekreterare
  • Jesper Knudsen                   Suppleant

 

      Revisorer

  • Anders Nyberg                   Revisor
  • Hillar Loor                         Revisorssuppleant

 

 

      Bostadsrättsföreningens officiella adress:

      Snäckgärdsvägen 60, 621 41 Visby

      Hemsida: www.hemsidan.com/flundreviken3

      E-post: flundreviken3@telia.com

 

Föreningens egen startbild