Brf Flundreviken 4

VISBY, Gotland

Återvinning och sopor

Föreningen har separata rum på gården för återvinning och sopor. Från återvinningsrummet hämtar företaget Ragn-Sells tidningar, aluminiumburkar, pappers- och plastförpackningar samt flaskor och glasburkar - både färgat och ofärgat glas - varannan vecka. Vi har täta hämtningsintervaller för att undvika problem med överfulla kärl för framförallt plast- och pappersförpackningar. 

Åkericentralen hämtar våra sopor. Vi har ett system med brännbart- respektive komposterbart avfall i soprummet och betalar för varje kilo hämtat avfall. I bifogade pdf-filer kan du läsa om hur vårt system med brännbart respektive komposterbart avfall fungerar.

Soporna hämtas varannan vecka. Observera att du måste använda de speciella påsar som Region Gotland tillhandahåller. Är soppåsarna slut så kan du hämta fler på hyllan i städskrubben intill postfacken i huset.

Kom ihåg - återvinningsbara plast- och pappersförpackningar hör inte hemma i soppåsarna. Det avfallet lämnar du i kärlen i återvinningsrummet. Genom att sortera så mycket som möjligt sparar vi pengar och miljön.

Bifogade dokument