Brf Hamninloppet

Nacka, Stockholm

BRF Hamninloppet

Felanmälan 

Felanmälningar, utom tvättstugor se nedan,  anmäls till vår förvaltare Nordstaden Stockholm AB, 08-32 40 60 måndag – fredag 07.00-16.00, eller på Nordstadens hemsida.
 
Detta gäller även de felanmälningar som har med medlemmens eget underhållsansvar eller privata önskemål att göra. Dessa felanmälningar bekostas dock av medlemmen själv. Om föreningen bör belastas med kostnaden, kommer Nordstaden att kontakta styrelsen för besked. Egen behörig fackman kan naturligtvis också anlitas för privata uppdrag.
 
Felanmälan tvättstugor
Anmälan görs till styrelsen via mail styrelse@hamninloppet.se
 
Huvudsäkring byter vi själva. Kolla alltid jordfelsbrytare och undersäkringar i skåpet inne i lägenheten vid ev. strömavbrott. Om felet inte finns där kollas huvudsäkringarna i slitsen utanför lägenheten. Nyckel märkt HN (hushållsnyckel) passar till låset.
 
Vattenavstängning finns i farstun på varje våningsplan. Använd hushållsnyckeln (märkt HN) för att öppna skåpet. Det finns två ventiler, en för varmvatten och en för kallvatten. Ventilerna är märkta med lägenhetsnummer. Ytterligare beskrivning finns här och som bifogat dokument till höger på sidan.
Har du läckage? Stäng av vattnet så fort som möjligt och meddela styrelsen.

Det finns även en avstängningsventil i badrummet. Denna stänger dock inte vattnet till köket.
 
Vid fel på hissen, ring Trygga Hiss: 08-798 92 00
 
Vid akut jourärende, ring Dygnet runt service: 08 - 18 70 00

Föreningens egen startbild

Bifogade dokument