Brf Hamninloppet

Nacka, Stockholm

BRF Hamninloppet 

Gästparkering 

Det finns sju gästparkeringsplatser utanför Östra Finnbodavägen 15.

De är avsedda för medlemmarnas gäster, samt för kortare i- och urlastning.

Varje lägenhet har tilldelats ett inplastat parkeringstillstånd, som följer med lägenheten. Det ska alltid användas vid parkering på gästplats och placeras väl synligt i framrutan.

Policy angående gästparkeringen  

På grund av att det förekommer felaktig parkering på våra gästparkeringsplatser har styrelsen beslutat att kontrollavgift ska utfärdas vid missbruk av parkeringsplatserna. Vid felaktig parkering på gästplatserna samt vid parkering utanför hus 3 & 4 samt utanför hus 5 är kontrollavgiften 600 kr. Det som gäller är följande:  

  • För att få parkera en bil på Brf Hamninloppets gästparkering skall det finnas ett giltigt P-tillstånd, utfärdat av Brf Hamninloppet. Annat p-tillstånd är inte giltigt. Inte heller handskrivna lappar, parkeringstillstånd för rörelsehindrad eller yrkestrafiktillstånd är giltigt.   
  • Parkering får ske i högst 2 dygn, utan att bilen används, även om giltigt p-tillstånd finns i bilen. Skall bilen parkeras en längre tid hänvisar vi till Q-parks garage i tunneln vid hotellet, tel: 0771-96 90 00 eller garaget på Kvarnholmsvägen. 
  • Parkering får inte ske med en bil som återkommande används inom familjen (2:a bil i familjen) även om giltigt p-tillstånd finns. 
  • Parkering får inte ske med en bil som fortlöpande används för att besöka boende i föreningen, alltså under liknande förhållande som för en 2:a bil i familjen, detta även om giltigt p-tillstånd finns i bilen. 
  • Uppställning av bil utanför entré till hus 5 får bara ske i samband med av- och pålastning. Vid t.ex. flytt kan detta löpande pågå i timmar. Upphör det löpande arbetet ska bilen omgående flyttas för att ge plats åt andra som eventuellt kan behöva lasta. 
  • Uppställning av fordon vid entré till hus 3 och 4 (Västra Finnbodavägen 11 A & B) får endast ske vid inflyttning och utflyttning. Aldrig i annat fall p.g.a. problem för utryckningsfordon. Förbudet gäller även hemtjänst och hantverkare. 
  • Vid hyra av gästlägenheten får bilen parkeras under samma tid som gästlägenheten är hyrd. Vid dessa tillfällen finns ett gult p-tillstånd som skall hängas på inre backspegeln eller läggas väl synligt i bilen. Vid förlust av tillståndet kommer en administrativ avgift på 200: - kr att tas ut i samband med fakturering av hyra för lägenheten. 
  • Bilar som går att identifiera via firmadekal och används inom hemtjänst och hemsjukvård får parkera utan P-tillstånd under den tid som åtgår för besöket. Avsikten med detta är att de skall nyttja sin tid till att utföra omvårdnad och inte gå fram och åter med P-tillståndet. 

 Styrelsen