Brf Hamninloppet

Nacka, Stockholm

BRF Hamninloppet

Klicka här för karta!

Med båt

Åk till Saltsjöqvarn med SL:s båt linje 80 som trafikerar sträckan Nybroplan - Ropsten. SL-biljetter gäller.
Tidtabell och mer information finns SL:s hemsida se här.

 

Med bil
Från innerstan, kör ut ur Danvikstull längs Värmdövägen, sväng vänster vid Henriksdalkorsningen (första korsningen efter Danviksbron).

 

Från Nacka, kör Värmdövägen in mot innerstan, sväng höger vid Henriksdals korsningen.

 

För Östra Finnbodavägen 15, vårt garage och besöksparkering gäller följande anvisningar från Henriksdals korsningen - kör in på Kvarnholmsvägen, sväng vänster vid första rondellen och därefter vänster igen i T-korsningen. Sväng sedan höger in på Östra Finnbodavägen och sedan första vänster.

 

Om Ni ska till Västra Finnbodavägen 11 A och B ska Ni från Henriksdalkorsningen köra in på Kvarnholmsvägen, sväng sedan första vänster in på Hästholmsvägen. Ta sedan första höger. Ni är nu på Västra Finnbodavägen. Följ vägen fram mot vattnet, efter backen svänger vägen till höger. Vid backens slut ligger föreningens två första hus på vänster sida (närmast vattnet). Dessa har adressen Västra Finnbodavägen 11 A och B.

 

Med Saltsjöbanan

Tag Saltsjöbanan till station Henriksdal. Gå upp på Hästholmsvägen via gångvägen till vänster om spåret (tågets färdriktning om du kommer från Slussen). Sväng sedan till vänster in på Västra Finnbodavägen. Följ vägen fram mot vattnet, efter backen svänger vägen till höger. Vid backens slut ligger föreningens två första hus på vänster sida (närmast vattnet). Dessa har adressen Västra Finnbodavägen 11 A och B. Föreningens tredje hus ligger på Östra Finnbodavägen. Hit kommer Ni genom att fortsätta rakt fram på Västra Finnbodavägen, ta sedan vänster när Ni kommer till Östra Finnbodavägen. Föreningens tredje hus ligger på Östra Finnbodavägen 15. Här ligger även vår besöksparkering.

 

Med buss
Tag vilken som helst av Värmdöbussarna från Slussen till hållplats Henriksdal. Gå över Värmdövägen och fortsätt till Saltsjöbanans perrong, följ sedan väganvisningarna som gäller för Saltsjöbanan.

 

Alternativt, tag buss 53 (från Roslagstull, Odenplan, Centralen eller Slussen). Om Ni ska till Östra Finnbodavägen åker Ni till hållplats Danvikshem. Gå sedan ner för backen till Östra Finnbodavägen så ligger föreningens hus framför er. Om ni ska till Västra Finnbodavägen 11 A eller 11 B välj då att gå av vid hållplats Saltsjöqvarn. Följ sedan bussens färdriktning för att sedan ta av vänster till det blåa och gröna huset.

 

 

Föreningens egen startbild